Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Socialister: EU-forslag er ”licence to kill”

30. Sep. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Selvstændige vognmænd kan få regler, så de ikke er omfattet af de bestemmelser om arbejdstid, der gælder for chauffører. Det var resultatet af en dramatisk afstemning i Europa-Parlamentets udvalg for beskæftigelse og sociale anliggender i aftes i Bruxelles. Med 25 stemmer mod 24 vedtog medlemmerne at forkaste et oplæg, der sendte EU-kommissionens forslag tilbage til Kommissionen. Forslaget ville holde selvstændige vognmænd ude fra direktivet om arbejdstider.

Næstformand for gruppen af socialister og demokrater, S&D, Stephen Hughes, raser over afgørelsen, der viser, at det nye Europa-Parlamentet er trukket i liberal retning. Parlamentets forslag var udarbejdet under det gamle parlament og blev forelagt af en tysk kristelig demokrat. Med afstemningen synes der i det ny parlament at være flertal for, at selvstændige vognmænd kan køre lastvogne efter en lang arbejdsdag med administrativt arbejde.

- Komiteen giver med beslutningen reelt vognmændene et “licence to kill”, siger Stephan Hughes.

Han frygter, at det koster menneskeliv, hvis selvstændige vognmænd ikke er omfattet af reglerne for arbejdstid. S&D-gruppen vil nu lægge øget pres på udvalget for at fastholde, at vognmændene også skal holde sig inden for de almindelige arbejdstider i et erhverv med mange ulykker, der koster sagesløse liv.

Afstemningen i komiteen var dramatisk og måtte gå om flere gange, da der var regn på snyd. Selv om udvalget kun har 50 medlemmer, var der i første omgang 53, der havde stemt.

Var forslaget blevet vedtaget, måtte EU-kommissionen trække sit forslag tilbage og forsøge at blive enig med parlamentet om en ny tekst. Nu må parlamentets komite i stedet forsøge at finde frem til et nyt forslag.

Det var den tyske CDU’er, Edit Bauer, fra parlamentets største gruppe, PPE-gruppen, der fremlagde betænkningen i komiteen. PPE-gruppen støttede, at rapporten faldt. PPE finder i lighed med de liberale, at de selvstændige ikke skal underlægges reglerne for arbejdstid. Kommissionen finder, at der også er betydelige administrative problemer for de selvstændige. Den holdning har PPE-gruppen.

De selvstændige vognmænd var oprindeligt holdt ude fra direktivet. Det hed imidlertid, at der skulle findes løsninger inden i foråret på det spørgsmål. Da der ikke var vedtaget nye forslag, blev de selvstændige vognmænd omfattet af direktivet om arbejdstiden i marts. Og det er de således også i dag.

Derfor ønsker PPE-gruppen en hurtig ny betænkning, der får vognmændene ud af direktivet igen. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.