Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Efter Parlamentets nej: Tjekkerne tager arbejdstid op

17. Dec. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det kommende tjekkiske EU-formandskab er parat til at søge et forlig med Europa-Parlamentet, efter parlamentet i dag med en række forslag forkastede det kompromis om arbejdstid, som EU-landenes beskæftigelses- og arbejdsministre indgik i juli. På et rådsmøde i Bruxelles sagde den tjekkiske minister under en debat i rådet efter parlamentets afstemning var kendt, at tjekkerne vil være konstruktive og søge en løsning, men erkendte også, at det kan blive svært..

- Der findes ingen tryllemidler, skal ministeren have sagt ifølge kilder i rådet.

Både den franske rådsformand, Xavier Bertrand, og EU-kommissær Vladimír Špidla, understregede efter mødet, at der må søges et kompromis. Xavier Bertrand mente endog, at det gjaldt om hurtigt at indlede den forligsprocedure mellem ministrene og rådet, efter parlamentets afvisning af ministrenes holdning. Men også de mente, at det var en vanskelig opgave, for det var et skrøbeligt forlig, ministrene indgik i sommer.

Ifølge fagligt.eu’s oplysninger var der også mindst fire landes ministre, der i dag hældte til at afvise forhandlinger med parlamentet. Det var Storbritannien, Irland, Malta og Estland. På den anden front stod Luxembourg, Spanien, Portugal og også Belgien, der allerede i sommer sagde fra over for ministrenes kompromis og ønskede stramninger. Sverige, der overtager EU-formandskabet til sommer, var sammen med Italien i en slags midterposition.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen sagde dog på et pressemøde, at han også mente, der skulle søges et kompromis. Men han kunne ikke umiddelbart se, hvordan det skulle ske.

- Jeg vil ikke gå ind i spekulationer med hensyn til den ventede forligsprocedure på nuværende tidspunkt. Tiden er efter min opfattelse inde til, at vi alle får tænkt os meget grundigt om, sagde Claus Hjort Frederiksen.


Jubel i Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet kunne have stemt rådets fælles holdning fra i sommer hjem, hvis de undlod at vedtage ændringsforslag. Parlamentets beskæftigelsesudvalg lagde dog op til, at der ville ske ændringer. Det hed, at den særlige mulighed, som landene har for at stå uden for arbejdstidsreglerne, burde afskaffes over en kortere tid.

Samtidig foreslog parlamentet, at for eksempel lægers vagter, hvor de kun er i beredskab, talte med som arbejdstid. Og de forslag var nogle af dem, som et flertal i parlamentet stemte hjem. Der var endog så klare flertal for forslagene, at det rakte et pænt stykke ind i parlamentets borgerlige grupper.

Efter afstemningen var der da også rene jubelscener i parlamentet, hvor den spanske socialist Alejandro Cercas, der var ordfører for forslagene, blev lykønsket af en række medlemmer. I en takketale sagde han, at afstemningen var en sejr for hele parlamentet.

- Og det er en sejr for to millioner doktorer og medicinstuderende i hele EU, sagde han og takkede også den europæiske fagbevægelse, EFS, og en række græsrodsbevægelser for støtte.

Socialdemokraternes Ole Christensen mente, at det var et af de helt store øjeblikke i parlamentet, da forslagene var gået igennem. Han pegede på, at de lange arbejdstider giver flere arbejdsulykker og gør det svært for folk at forene arbejds- og familieliv.

- Det var helt vanvittigt forslag, rådet enedes om. Det ville ikke give forbedringer. Det er jo helt tosset, hvis vagter ikke skal tælle med som arbejdstid, selv om folk kun er i beredskab, siger Ole Christensen.


Claus Hjort Frederiksen skuffet

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen beklagede, at parlamentet ikke godtog ministrenes kompromis. Både han og rådsformand Xavier Bertrand var irriteret over, at parlamentarikere sagde, at ministrenes forslag ville udvide den ugentlige arbejdstid. Xavier Bertrand påpegede, at der var begrænsninger, og at det nuværende gav mulighed for 78 timer.

Claus Hjort Frederiksen understregede, at regeringen ingen planer har om at fravige den maksimale ugentlige arbejdstid. Men han advarede også om, at EF-domstolens domme kan gøre det nødvendigt at gribe ind. Dommene fastslår, at vagter tæller med som arbejdstid lige meget om folk arbejder eller venter på, at der bliver opgaver.

- Vi står nu i en situation, hvor vi risikerer at gribe ind i gældende overenskomster og dermed den danske model. Vi risikerer samtidig at forringe det danske sundhedsvæsen, fordi vi blandt andet ikke kan udsætte afvikling af hviletid og dermed ikke kan sikre det nødvendige beredskab, sagde Claus Hjort Frederiksen..

Mens den europæiske fagbevægelse er tilfreds med afgørelsen, er modparten hos arbejdsgiverne, BusinessEurope stærkt utilfreds. Generaldirektør Philippe de Buck finder, at det vil have negativ effekt på økonomien, hvis der ikke bliver større smidighed i tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Samtidig rammer det dem, der gerne vil arbejde mere.

Hertil siger Ole Christensen, at der er en smidighed, fordi man lader det være op til arbejdsmarkedets parter at fravige reglerne.

- Det er jo det afgørende. Og det er noget, vi kender i Danmark. Vi kan fint lade parterne indgå aftaler, hvis der er særlige problemer med reglerne nogle steder. Men det må bare ikke være sådan, at det går ud over arbejdsmiljøet. Og det ved parterne godt, siger Ole Christensen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.