Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Kunstgreb om arbejdstid og vikarer dømt ude

05. Jun. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Af Peder Munch Hansen

Det slovenske EU-formandskab forsøger mandag at samle de løse ender, som adskillige EU-formandskaber har spredt om forslag til regler for vikarer og ændringer af arbejdstiden i EU. Som også det forrige portugisiske EU-formandskab lægger slovenerne op til en samlet løsning, selv om de to emner ikke direkte hænger sammen.

Opgaven synes da også svær. Det eneste, der trækker mod en løsning, er, at samtlige 27 EU-landes ministre er så trætte af diskussionerne om forslagene, at de nu er mere parate til kompromiser end tidligere. Men selv om ministrene bliver enige, venter endnu et opgør. For det kompromis, som i Bruxelles bedømmes som at have en 50 procents chance for at gå igennem, skal også have Europa-Parlamentets stempel. Parlamentet har vedtaget en betænkning, og den taler om en langt større beskyttelse af lønmodtagere mod lange arbejdsuger end det forslag, ministrene slås om mandag.

- Jeg tror ikke, der i parlamentet vil være et flertal for at afvige væsentligt fra det, vi vedtog, siger Socialdemokraternes Ole Christensen. Arbejdstid hænger sammen med arbejdsmiljø. Det har EF-domstolen også slået fast med syvtommersøm. Lange arbejdsuger giver flere ulykker, og det er jo de mange ulykker, vi skal undgå.

Når ministrene fra de 27 lande er mere moderate, skyldes det, at næsten samtlige lande har EU-kommissionen på nakken. Kommissionen truer med at anlægge sager mod landene, fordi de ikke følger to domme fra EF-domstolen, der siger, at folk, der er på vagt for eksempel på et sygehus, er i arbejde, og deres arbejde derfor tæller med som arbejdstid, selv om de blot er i beredskab.


Klar til løsning af tilkaldevagter

Europa-Parlamentet er også på banen i den sag. Parlamentet har bebrejdet Kommissionen, at den ikke slår til mod landene og sender hver enkelt til EF-domstolen. Parlamentet vil have reglerne overholdt, men Kommissionen håber, at også de sager løser sig med ændringer af direktivet.

Slovenerne lægger da også på til, at de såkaldte inaktive vagter, hvor folk ikke laver noget, men blot er i beredskab, som udgangspunkt ikke tæller med som arbejdstid. Landene kan dog gennem love eller kollektive aftaler ændre ved det. Men det er at vende sagen på hovedet, mener Ole Christensen.

- Vi er selvfølgelig også i parlamentet enige om, at vi skal løse problemerne med disse vagter, hvor folk ikke laver noget. Men udgangspunktet burde da være, at de talte med som udgangspunkt, og så kunne man lave om på det gennem aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, så arbejdet blev tilrettelagt mest praktisk på de enkelte områder, siger Ole Christensen.

Han tror også, at det bliver vanskeligt at finde et kompromis om den maksimale arbejdstid. Skiftende britiske regeringer har stået fast på, at de ikke ønsker nogen regler for, hvor længe folk må arbejde. Regeringerne står fast på at kunne stå uden for sådanne krav.

I det nuværende direktiv har de enkelte lande en mulighed for at stå uden for reglerne. Den såkaldte opt-out står først og fremmest briterne fast på. Frankrig og Belgien hører til lande, der hidtil har villet af med den. Og det samme vil parlamentet.

- Jeg tror, der skal meget til, før et flertal i parlamentet ændrer på det. Så skal der være givet forbedringer for lønmodtagerne på flere andre punkter, siger Ole Christensen.


Kompromis om vikarer

Den britiske regering er da også klar over, at hvis briterne skal have deres synspunkter på arbejdstid igennem, så må de give sig på andre punkter, hvor de også står stejlt på, at EU ikke skal blande sig i arbejdsmarkedet, og at britiske lønmodtagere ikke skal have forbedringer gennem EU.

Den britiske regering og de britiske parter på arbejdsmarkedet indgik derfor en aftale om vikararbejde i forrige uge. Det er stort set den aftale, som det slovenske formandskab nu forsøger at få flertal i Ministerrådet på mandag. Om aftalen, se her.

Og det er den aftale, der nu forbinder de to forslag om arbejdstid og vikararbejde. Tankegangen er: Nu har briterne opgivet års modstand mod regler for vikararbejde, så må de andre landes ministre give sig lidt på deres strenge krav til regler for arbejdstid og komme briterne i møde på det punkt.

Den aftale giver vide rammer for, hvad medlemslandene selv kan indføre af regler enten ved lov eller gennem aftaler på arbejdsmarkedet. Aftalen giver større muligheder for at afvige fra regler, end en aftale mellem den europæiske brancheforening for vikarbureauer, Euro-Ciett, og den europæiske faglige organisation, UNI-Europa, indgik i sidste uge. Se Fagligt.eu her.

Den lægger op til, at vikarer behandles på samme måde som fastansatte fra første dag, de møder på arbejde. Og det er netop et af stridspunkterne i forhandlingerne i EU og vil være en af knasterne på mandagens møde.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har mandat i Folketinget til at følge det slovenske formandskabs kompromiser. Men han tør ikke love, at det bærer et forlig igennem på mandag, sagde han ifølge Netredaktionen på et åbent samråd i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg onsdag.

Han afviste samtidig den kritik, der er kommet fra blandt andre Socialdemokraterne og SF af forslagene.

- Det er et klogt mandat. Hvis vi skulle følge rådene fra Socialdemokraterne og SF, ville vi aldrig nå en løsning, sagde beskæftigelsesministeren ifølge Netredaktionen.

LO, FTF og AC skriver i et fælles brev til Claus Hjort Frederiksen, at de ikke støtter de ændringer af arbejdstiden, der er lagt op til. De tre organisationer peger på, at tilkaldevagter som udgangspunkt altid bør tælles med som arbejdstid og peger også på, at der skal være en balance mellem arbejdsliv og familieliv.

De tre organisationer henleder også ministeren på den aftale, som de europæiske organisationer har indgået om vikararbejde.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.