Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Sidste chance for forlig om arbejdstid

01. Apr. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Der er et spinkelt håb om et forlig om arbejdstiden i EU, når et forligsudvalg mellem EU-landenes regeringer og Europa-Parlamentet i aften mødes til det sidste forsøg på et kompromis. Den lille optimisme beror på, at hele parlamentets udvalg med 27 parlamentarikere er bedt om at holde sig parat i Ministerrådets bygning, hvis der er muligheder for et forlig. Det er snævre udvalg, der forhandler, og flere parlamentarikere mente i første omgang ikke, det var værd at møde op, da et forlig syntes umuligt.

Socialdemokraternes Ole Christensen er med i udvalget og tror nu, der er en lille mulighed for en løsning.

- Det er helt klart, at alle ønsker et forlig. Men det er lige så klart, at det fra begge sider ikke er et forlig for enhver pris, siger Ole Christensen.

Det store spørgsmål er den nuværende ret for landene til at stå uden for reglerne for arbejdstiden. Omkring 15 lande benytter sig i dag af den ret. Og ministrene har hidtil stået fast på, at de også i fremtiden vil have mulighed for at stå uden for regler for arbejdstiden. De finder, at det skaber totalt kaos, hvis vagter på for eksempel hospitaler og døgninstitutioner skal tælle med som arbejdstid, selv om de ansatte reelt sover og kun er i beredskab. EF-domstolen har i to domme fastslået, at vagterne også er arbejdstid.

I forhandlingerne indgår forskellige løsninger på, hvordan vagter kan defineres.

- Men det afgørende er striden om retten til stå uden for reglerne. Vi siger som udgangspunkt klart nej til, at det er muligt, men det er her, begge sider af bordet må søge kompromiser, siger Ole Christensen.

En model, der tidligere har været diskuteret, er, at landene får nogle år til at tilpasse sig de almindelige regler. Kan de herefter bevise, at reglerne skaber kaos, kan de få undtagelsen forlænget. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.