Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-Kommissionen skubber til arbejdstidsdirektivet

20. Sep. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-Kommissionen har reageret omgående på den rapport, der forleden kom fra den europæiske ombudsmand, P. Nikiforos Diamandouros. Kommissionen skubber nu på for at få arbejdstidsdirektivet vedtaget uden at man har den store optimisme. Derfor siger EU-kommissæren for beskæftigelsesområdet Vladimir Špidla også, at man sidst på året er klar med det materiale, der kan bedømme hvor får eller hvor mange medlemslande, der skal bringes for EF-domstolen for manglende overholdelse af det gældende direktiv..

Den europæiske ombudsmand sendte for et par dage siden en rapport til EU-parlamentet for at få parlamentarikernes hjælp til at få klagesager ekspederet uden unødig forsinkelse. I henvendelsen gælder det en klage fra en tysk læge, der mener, at Tyskland krænker arbejdstidsdirektivet i en sådan grad, at det er til fare for både patienterne og de overarbejdede læger.

Kommissionen har i flere omgange afvist at ekspedere klagen – og bringe Tyskland for EF-domstolen for overtrædelse af direktivet. Overtrædelserne synes at være ganske åbenlyse, men Kommissionen undskylder sig med, at man har bedt medlemslandene medvirke til en revision af direktivet.

I sit svar til ombudsmanden giver kommissær Špidla den 19. september udtryk for, at man hele tiden har holdt liv i sagen, men at han efter en samlet rapport sidst på året er parat til at indlede overtrædelsesprocedurer, dvs. processen, der kan bringe et eller flere af medlemslandene for EF-domstolen.

Kommissionen er ikke enig i ombudsmandens principielle opfattelse, der går ud på at man enten skal afvise en klage eller starte en klagesag, det er ikke nok at henvise til, at man er ved at revidere den lovgivning, der klages over.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.