Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Socialister spår svære forhandlinger om arbejdstid

11. Jun. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentets socialistgruppe venter svære forhandlinger om arbejdstiden i EU, før et forlig blandt arbejdsministrene fører til ny lovgivning. Parlamentet er medlovgiver, og socialistgruppen er ikke enig i de ændringer af arbejdstiden, et flertal af ministre nåede frem til natten til tirsdag.

- Ministrene glippede muligheden for at sikre, at europæiske lønmodtagere er ordentligt beskyttet mod de farer, ubekvemme arbejdstider og overtid betyder, sagde socialistgruppens talsmand, briten Stephen Hughes, der betragtede ministrenes forlig som et tilbageskridt.

Han beklagede, at ministrene lægger op til, at lande stadig kan stå uden for reglerne om arbejdstiden ni EU, og han så muligheden for lange arbejdsuger som en direkte fare for lønmodtagerne. Det var ellers netop krav, som hans parti og regering i Storbritannien stod helt fast på. Men Stephen Hughes finder, at det er værd at kæmpe for et bedre direktiv uden de muligheder og tror, at specialistgruppen kan få støtte i andre politiske grupper i parlamentet.

På arbejds- og beskæftigelsesministrenes møde talte flere ikke-socialistiske ministre da også for, at de håbede på et bedre forlig, når parlamentet igen kommer med i spillet. Det håb deler også Socialdemokraternes Ole Christensen.

Socialisterne holder gruppemøde i Napoli i denne uge. Fra mødet siger Ole Christensen, at han havde frygtet, at der ikke ville være fuld opbakning i gruppen til et slag om arbejdstiden. Medlemmerne fra østlandene tidligere har været imod strammere regler for arbejdsmarkedet. Men netop lange arbejdsuger er noget, som alle forstår faren af, og det er noget, der må kæmpes imod. Og derfor er der opbakning i gruppen til et nyt slag.

- Det er jo helt grotesk, hvis vi i dagens samfund accepterer, at folk arbejder over 60 timer i længere perioder. Vi ved jo, at der er flere ulykker om natten. Vi ved, at folk på overarbejde har flere ulykker. Vi ved jo også, at de lange arbejdstider og natarbejde fører til nedslidning, siger Ole Christensen.

Europa-Parlamentet har tidligere taget arbejdstiden op. Betænkningen gik ind for at udfase muligheden for at stå uden for direktivet over tid. Den spanske socialist Alejandro Cercas var ordfører, og han havde ventet, at ministrene allerede nu havde lyttet til parlamentet.

- Rådet har ikke lyttet til de konstruktive forslag fra parlamentet i vort første runde. Ministrene har heller ikke taget det med, der er kommet fra de europæiske fagbevægelser og det civile samfund, der alle har bedt om, at arbejdstiden bliver fastsat på en måde, så det beskytter de ansattes sikkerhed og sundhed og giver mulighed for, at familieliv og arbejdsliv kan forenes, siger Alejandro Cercas.

Han forudser vanskelige forhandlinger med ministrene om arbejdstiden.

Også den europæiske faglige sammenslutning, EFS, venter opgør om ministrenes forslag. Generalsekretær John Monks sagde tirsdag på et pressemøde, at ministrenes kompromis er et stort tilbageskridt i forhold til det, som parlamentet var kommet med.

- Det er helt uacceptabelt, det ministrene er kommet med. Det er urimeligt blot at vende spørgsmålet om tilkaldevagter om, så de pludselig ikke tæller med som arbejdstid. Folk er nu en gang på arbejde lige meget, om de er i beredskab eller aktivt arbejdende. Og det er urimeligt, at Storbritannien stadig får mulighed for at stå uden for reglerne, sagde den tidligere leder af den britiske fagbevægelse, TUC.

John Monks så det til gengæld som et gennembrud, at ministrene var enige om regler for vikarer.

- Det har vi ventet på længe, sagde John Monks.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.