Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Sverige tager fat på arbejdstiden i EU

10. Jul. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det svenske EU-formandskab forsøger at komme videre med det direktiv om arbejdstiden i EU, som Europa-Parlamentet og de 27 EU-landes ministre er uenige om. EU-landenes ministre afviste i foråret parlamentets forslag, men den svenske arbejdsminister, Sven-Otto Littorin, tager i næste uge til Europa-Parlamentet i Strasbourg for at mødes med den kommende formand for parlamentets udvalg for beskæftigelse og sociale anliggender.

- Det første, vi skal gøre, er, at jeg på onsdag skal tage til Strasbourg og forsøger at mødes med den nyvalgte formand for parlamentets beskæftigelsesudvalg for at indlede en drøftelse af det, sagde Sven-Otto Littorin til Sveriges Radio efter et uformelt rådsmøde for EU-landenes ministre i Jönköping i Sverige.

Ifølge Fagligt.EU’s oplysninger er det dog endnu uvist, hvem der bliver formand for parlamentets beskæftigelsesudvalg. Det afgøres formentlig først dagen efter, at Sven-Otto Littorin kommer til Strasbourg. Men det bliver formentlig den franske socialist Pervenche Berés, der tidligere havde økonomiudvalget og er stærkt utilfreds med, at hun ikke bevarer sin formandspost for det udvalg.

Socialdemokraternes Ole Christensen, der ventes at blive koordinator i den progressive alliance mellem socialister og demokrater i den anden halvdel af parlamentets periode, hilser den svenske initiativ velkomment. Han agter nu at tage kontakt til den spanske socialist Alexandro Cercas, der ventes at blive alliancens koordinator i den første del af parlamentets periode, og drøfte situationen med ham.


Tager imod den svenske åbning

Netop Cercas skrev Europa-Parlamentets betænkning om ændring af direktivet om arbejdstiden i EU. Cercas og Ole Christensen er enige om at samarbejde tæt om rollen som koordinator gennem alle fem år, og Ole Christensen finder, at arbejdstiden er en oplagt mulighed for at komme i dialog med svenskerne.

- Det er en oplagt mulighed for at komme videre. Jeg vil tage kontakt til Cercas, og så må vi se at få en snak med den svenske minister, når han er i Strasbourg, siger Ole Christensen.

Alexandro Cercas stod i parlamentet hårdt på en linje, der afviste at give lande mulighed for i tid og evighed at stå uden for direktivet og at give vide rammer for arbejdstiden for arbejde på såkaldte tilkaldevagter på blandt andet hospitaler. Ole Christensen mener, at parlamentets holdning var så klar, at den ikke bliver ændret i det nyvalgte parlament.

- Men jeg synes også, at direktivet har så mange muligheder for fleksible ordninger, så der må kunne findes løsninger på de problemer, nogle har med især vagtordninger, siger Ole Christensen.

Den svenske minister siger til Sveriges Radio, at der er en række lande, der i dag bryder EU’s regler for arbejdstid, og at der derfor skal findes en løsning.

- Alle medlemsstater ønsker naturligvis, at det her skal løses, men det er jo helt klart, at der er blokeringer på begge side. Så det er ikke en let opgave. Jeg er måske heller ikke de store forhåbninger til, at det lykkes på kort sigt, men vi må ikke give op. Det er vor opgave som formandsland at forsøge, siger Sven-Otto Littorin.


Parterne ind i billedet

Efter Fagligt.eu’s oplysninger arbejder også EU-kommissionen på nye initiativer. Den overvejer at sende spørgsmålet om en ændring af reglerne for arbejdstiden til en ny høring blandt de europæiske arbejdsgivere og se, om de vil forhandle.

Ole Christensen siger, at Kommissionen har haft kontakt til parlamentet for at drøfte situationen, men at man her endnu ikke var klar til at tage en snak.

- Men det vil efter min mening dog være en god ide at lade arbejdsmarkedet parter forsøge igen. Arbejdsgiverne må også kunne se, at det ikke er så slemt for dem, at alle skal være omfattet af regler for arbejdstid, og at lande ikke bare kan stå udenfor. Der er ganske vide rammer for fleksible aftaler, så arbejdsmarkederne kan fungere også med lange vagter. Så måske er det ikke så dårligt, hvis parterne forhandler. Alle må vel også kunne se, at i en tid med stigende ledighed og måske 27 millioner ledige i EU, så er det ikke lige en længere arbejdstid, der er sagen, siger Ole Christensen. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.