Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Tjekkisk EU-formandskab: Lad folk arbejde i fred for regler

21. Jan. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den tjekkiske arbejds- og socialminister, Petr Nečas, lægger ikke op til noget kompromis om arbejdstid under det tjekkiske EU-formandskab frem til juli. På et møde i Europa-Parlamentets beskæftigelses- og social udvalg tirsdag sagde han direkte, at parlamentets holdninger var et problem. Skal der findes et forlig mellem Rådet og parlamentet, må parlamentet bøje.

Arbejdstiden kommer op på et uformelt rådsmøde i Tjekkiet i de kommende dage. Formandskabet vil også i en uformel dialog med parlamentet inden de egentlige forhandlinger, og tjekkerne har allerede taget kontakt til ministre i de enkelte lande.

Det var ikke mindst på den baggrund, han fandt, at parlamentet måtte give sig. Petr Nečas, der også er vicestatsminister, understregede således, at der ikke er flertal i Rådet til de stramme regler for arbejdstid, som parlamentet lægger op til. Petr Nečas fremhævede, at der nu er 15 lande, der benytter sig af muligheden for at stå uden for dele af reglerne for arbejdstid. Tjekkiet hørte også til landene, for man kunne ikke leve med reglen om, at tilkaldevagter på for eksempel hospitaler talte som arbejdstid, selv om de ansatte på vagterne kun var i beredskab.

Men den tjekkiske minister gik videre i sin kritik af parlamentets holdning. Han mente inderst inde slet ikke, at politikerne skulle blande sig i folks arbejdstid.

- Lad os dog være ærlige. Hvis nogen vil arbejde mere end 48 timer om ugen og tjene flere penge, hvorfor skal vi så hindre det? Skal politikerne blande sig det, spurgte Petr Nečas.

Han mente, at spørgsmålet også drejede sig om konkurrenceevne og erhvervslivets omkostninger. Han afviste parlamentarikere, der mente, at formandskabet gik i erhvervslivets tjeneste. Men ikke mindst under den nuværende krise var det afgørende, at man ikke skabte problemer for den sektor.

- Det er den, der skaber jobbene. Og vi skal skabe rammer for en god politik – ikke hindringer, sagde Petr Nečas.


Fri bevægelighed – større konkurrence

Det tjekkiske EU-formandskab har den fri bevægelighed som en hovedprioritet. Petr Necas fandt, at det nu gjaldt om at komme af med de sidste hindringer, der gjorde, at folk fra de nye lande ikke havde fri adgang til de gamle landes arbejdsmarkeder.

Ministeren mente, at lande, der holder fast i begrænsninger efter 1. maj, skal have overordentligt gode argumenter for at fortsætte med undtagelser fra den fri bevægelighed.

Flere parlamentarikere tog problemet med arbejdsforholdene op. Men Petr Nečas afviste igen, at der var brug for at ændre regler, og han så ikke noget problem i reglerne for udstationering og EF-domstolens domme om arbejdsforhold. Igen fastholdt han, at det var et spørgsmål om konkurrence og at skabe mulighederne for den fri bevægelse, der også øgede konkurrencen og erhvervslivets muligheder.

- Vi skal ikke bare pille ved det, fordi det er noget, der er i mediernes søgelys, sagde ministeren.


Rovdrift

Det britiske Labour-medlem Stephen Hughes afviste, at parlamentet var ufleksibelt i holdningerne til arbejdstid. Han erkendte, at der kunne være behov for at få større viden om konsekvenserne af de nuværende regler for arbejdstid. Hvis der var 15 lande, der nu havde undtagelser for reglerne, var der måske grund til at se på, at problemerne var reelle.

- Det kan være, vi skal have længere overgangsordninger, sagde Stephen Hughes, der er tidligere formand for parlamentets udvalg og den socialistiske gruppe i udvalget.

Den spanske socialist Alejandro Cercas, der har været parlamentets ordfører på betænkningen om arbejdstid, mente, at parlamentets var blevet misforstået, og at man har været fleksibel. Men modsat den tjekkiske minister mente han, at det var lønmodtagernes forhold, der var i centrum.

- De europæiske lønmodtagere må ikke tabe i den nuværende situation. Vi må leve op til nutiden og skabe muligheder for, at også kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, og at arbejdslivet generelt kan forenes med familielivet, sagde Alejandro Cercas.

Også Socialdemokraternes Ole Christensen finder, at parlamentet er blevet misforstået, og at parlamentets forslag i høj grad er fleksibelt. Det giver mulighed for at arbejde i 48 timer i gennemsnit i et helt år.

- Så der er jo mulighed for, at nogle i perioder kan arbejde i lange arbejdsuger, siger Ole Christensen.

Han er samtidig foruroliget over ministerens udmeldinger, fordi de inderst inde lader forstå, at det er et helt andet arbejdsmarked, tjekkerne ønsker. Ole Christensen tænker både på udtalelsen om, at politikere burde holde sig fra indgreb i folks arbejdstid, og at ministeren samtidig sagde, at det også var et spørgsmål om at forbedre konkurrenceevnen og konkurrencen, at folk fra andre lande frit skulle kunne arbejde i et andet land.

- Deri ligger jo igen, at løn- og arbejdsforhold opfattes som noget, der kan være konkurrence om. De mener, at den konkurrence skal styrkes. Men det bliver jo rovdrift på løn- og arbejdsforhold, siger Ole Christensen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.