Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Selvstændige skaber uro i udvalg i EU-Parlamentet – få sager oppe

04. Sep. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

De selvstændige chaufførers arbejdstider giver problemer for Europa-Parlamentets udvalg for beskæftigelse og sociale anliggender. Medlemmerne skulle have stemt om deres forhold i denne uge, men afstemningen blev udskudt.

Slovakken Edit Bauer fra EPP-gruppen måtte konstatere, at der var stor uenighed om hendes rapport, men ingen ændringsforslag var på bordet. Udvalgets nye formand, den franske socialist Pervenche Berès, undlod at lade rapporten komme til afstemning. Den kommer nu i stedet op den 29. september.

Socialdemokraternes medlem af udvalget, Ole Christensen, var forundret over, at det ikke kom til en afstemning. Han mener, at der er et flertal for, at selvstændige chauffører er omfattet af reglerne for arbejdstiden. Det er i de i dag, da deres tidligere friholdelse udløb i foråret.

- Efter min opfattelse er flertallets holdning, at de selvstændige skal være omfattet af reglerne, ikke kun for at sikre arbejdsforhold, men også for trafiksikkerheden. Når det gælder sikkerhed er det ikke et spørgsmål om selvstændig eller ansat, men om, hvor længe man kører lastbiler, siger Ole Christensen.

Han og flere medlemmer peger på, at det også er et spørgsmål om, at chauffører bliver presset til at fungere som selvstændige under den økonomiske krise, fordi firmaerne dermed slipper for en række regler også for arbejdsforhold.

- Når jeg taler med chauffører, så hører jeg om de forhold også i Danmark. Chaufførerne er presset også af, at udlændinge, selvstændige eller ej, tager transporterne under helt andre arbejdsforhold end dem, de arbejder under, siger Ole Christensen.

Han mener, at det også er et spørgsmål om kontrol. Har det ikke fungeret godt hidtil, så bliver det helt umuligt, når nogle blot kan hævde, de er selvstændige og uden for kontrollen.

En embedsmand for EU-kommissionen afviste opfordringer til, at EU-kommissionen kom med nye forslag, der medtog de selvstændige chauffører.

- Han nærmest hånede udvalget for hidtil at lægge op til det. Jeg tror ikke, at han dermed overbeviste ret mange om, at de selvstændige skal holdes ude fra direktivet, siger Ole Christensen.

Forslag blokeret

Pervenche Berès gennemgik på mødet flere af det tidligere udvalgs rapporter og konstaterede, at de ikke kommer videre, selv om de er vedtaget af det samlede parlament. Det ene er blokeret af ministre i Rådet. Det gælder en betænkning om retten til at tage pensioner med sig også over grænser. Den anden rapport er om sociale tjenester af almen interesse, som parlamentet ønsker regler for. Kommissionen er blot kommet med en meddelelse om det emne.

Endnu et hængeparti er ændringen af arbejdstidsdirektivet, hvor parlamentet ikke nåede til enighed med ministrene. Nu venter parlamentet på et nyt udspil fra Kommissionen.

Den svenske arbejdsminister, Sven Otto Littorin, holdt oplæg for udvalget. Han havde ikke store håb til, at der kom en løsning, så arbejdstidsdirektivet blev ændret.

Ole Christensen finder det til gengæld glædeligt, at ministeren tog EF-domstolens kendelser om arbejdsmarkedet alvorligt og beklagede dommen i den svenske Laval-sag om udstationerede lettiske arbejderes arbejdsforhold.

- Ganske vist afviste ministeren at tage direktivet om udstationering op, men han var parat til at diskutere hele spørgsmålet om at få en social klausul, der sikrer arbejdsforholdene.

Ole Christensen forudser, at man kommer til at se mere på det spørgsmål, fordi der fortsat bliver problemer med overholdelsen af regler om løn- og arbejdsforhold for udenlandske lønmodtagere og fortsat er uklarheder.

Samarbejde med udvalget for økonomi

Berès er tidligere formand for parlamentets økonomiudvalg og har stadig betydelig interesse i de økonomiske sager. Hun lagde op til diskussioner om den ny strategi for vækst, beskæftigelse og social samhørighed. Den såkaldte Lissabon-strategi skal fornys næste år, og Berès ser en klar sammenhæng mellem det, der sker i beskæftigelsesudvalget og økonomiudvalget i det spørgsmål.

Sammenhængen også indlysende, da retningslinjer for beskæftigelse og økonomisk politik skal fornys, og de to nu er kædet sammen til et hold retningslinjer.

Et samarbejdsudvalg mellem de to udvalg mødes i næste uge og tager sagerne op.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.