Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.06.11 Optræk til blokering af direktiv for barsel

16. Jun. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

En række lande med Tyskland og Storbritannien i spidsen ventes i morgen at forsøge at få taget en ændring af sikkerheden og sundheden for gravide, fødende og ammende taget af bordet. EU-Kommissionen foreslår reglerne strammet og barselsperioden udvidet fra 14 til 18 uger, men Europa-Parlamentet går videre og foreslår blandt andet perioden udvidet til 20 uger med fuld løn.

Det ungarske EU-formandskab har ikke fundet et kompromis mellem parlamentets synspunkter og en række lande, der er skeptiske over for EU-Kommissionens forslag og direkte imod Europa-Parlamentets holdning. Derfor lægger formandskabet kun op til en debat på mødet.

Ifølge EurActiv vil flere landes ministre imidlertid i morgen på et rådsmøde forsøge at få forslaget trukket tilbage. EU-Kommissionen agter dog at fortsætte arbejdet med at få kompromiser. Kommissionen har de senere år kigget på reglerne på ligestillingsområdet og har som mål, at det bliver lettere at forene familieliv og arbejdsliv. Dertil kommer, at netop sikkerheden og sundheden har høj prioritet.

Danmark hører til de lande, der er imod ændringerne. Mens Kommissionens forslag ikke ventes at øge de offentlige udgifter, hedder det, at Europa-Parlamentets stramninger koster og skaber et betydeligt behov for finansiering. Samtidig finder regeringen, at forslaget generelt går imod den danske aftalemodel. Reglerne for forældreorlov i EU er netop ændret efter aftaler mellem de europæiske parter.

Til de øvrige lande, der er imod forslaget, hører blandt andre Sverige, Estland, Slovenien og Tjekkiet. Holdningen er her også ud over omkostningerne, at det kan betyde, at kvinder holdes ud fra arbejdsmarkedet, fordi arbejdsgiverne er bange for omkostninger, hvis de bliver gravide.

Fagbevægelsen i Europa støtter til gengæld forslaget og peger netop på, at der er øget beskyttelse af de gravide mod fyringer, at de er beskyttelse mod blandt andet natarbejde, at kvinderne kan vende tilbage sin deres arbejde efter barsel, at der er sanktioner mod arbejdsgivere, der bryder regler og også ændring af bevisbyrden, så det er op til arbejdsgivere at vise, at de følger regler.

I Europa-Parlamentet er Socialdemokraternes Britta Thomsen ordfører for den socialistiske og demokratiske S&D-gruppe og fortørnet over, at lande forsøger at blokere forslaget og parlamentets ændringer. Hun finder, at det kan føre til, at parlamentet vil blokere for andre forslag, hvor rådet har brug for parlamentet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.