Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

31.05.07 EU-Kommissionen: Forældreorlov og graviditetsdirektiv skal forbedres

01. Jun. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
EU-kommissionen har gennemført nye drøftelser med arbejdsmarkedets parter for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv, privatliv og familieliv. Der lægges på længere sigt op til ændringer, som kan giver kvinder med børn bedre mulighed for beskæftigelse. Mulighederne er bl.a. en ændring af det såkaldte graviditetsdirektiv og gennemførelse af forældreorlov med den virkning, at mænd rent faktisk også holder en del af den orlov, mødre og fædre har ret til sammen eller hver for sig.

 

Graviditetsdirektivet findes her.

Rådets direktiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer. Rådets direktiv af 19. oktober 1992 (92/85/EF 10. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EF).

 

Formelt har Kommissionen gennemført 2. høringsrunde, og Kommissionen siger, at selv om der langt fra er enighed om, hvad der skal gøres, så er der enighed om, at noget må gøres.

Beskæftigelseskommissær Vladimir Spidla siger, at der statistisk er belæg for en voldsom forskel i beskæftigelsesgraden for kvinder med og uden børn, nemlig en forskel på 14,2 procent. Samtidig hører man ifølge kommissær Spidla, at virksomheder med mange erfaringer i forældreorlov rapporterer, at mænd ganske enkelt ikke tager den mulige orlov i forbindelse med familieforøgelser. Der er med andre ord en vanskelig balancegang mellem karriere og familie, og det skal der rettes op på, siger Kommissæren i en pressemeddelelse fra Bruxelles.

Ændringer på området skal ske sammen arbejdsmarkedets parter.

En liste over de organisationer, der høres, findes her.

Der lægges op til en høringsrunde, der skal vare frem til marts 2008. Derefter kan der tænkes gennemførelse af forslag, der kræver lovgivning og forslag, der ikke kræver lovgivning. Nogle af temaer, der skal overvejes, kan punktvis beskrives sådan:

  • Fædres orlovsdeltagelse skal øges
  • Værn mod forringelse af stilling ved tilbagevenden fra orlov
  • Fleksibel orlov som kan tages stykvis og delt
  • Udstrækning af orlovsperioden til hele førskolealderen
  • Bedre aflønning under orlov.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.