Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

25.02.10 EU-parlamentarikere vil give 20 ugers fri til barsel

25. Feb. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Kvinder kan se frem til mere frihed, før de skal føre eller umiddelbart efter. EU-kommissionen lægger op til at øge perioden for barsel fra 14 til 18 uger, men et flertal i Europa-Parlamentets udvalg for kvinders rettigheder og ligestilling går videre og støtter, at det bliver 20 uger.

Socialdemokraternes Britta Thomsen ser det som en stor sejr for kvinder, at parlamentets udvalg går ind for rapporten, da det tidligere parlament stemte den ned og den derefter kom op i udvalget igen.

- Vi kan ikke have, at kvinders helbred skal sættes på spil, fordi de føder børn. Derfor er det helt afgørende, at der er ordentlige forhold for gravide og kvinder, der lige har født, siger Britta Thomsen.

Betænkningen kommer i marts op i det samlede parlament. Selv om 19 medlemmer af udvalget stemte for rapporten og blot 13 imod, kan der ventes en hård debat frem til plenarforsamlingen i Strasbourg. En usædvanlig markant modstand mod forslaget kommer ikke mindst fra Storbritannien, hvor en erhvervsorganisation når frem til, at forslaget koster britiske arbejdsgivere op til to milliarder pund. Også det britiske handelskammer advarer mod forslaget, og den britiske regering ønsker større frihed for de enkelte lande til at fastlægge detaljer for barsel. Til dem hører betalingen.


Modstand mod betalinger

Den britiske arbejdsminister, Anthony Young, der er tidligere faglig leder, mener, at EU ikke skal blande sig i betalingen til kvinder på barsel. Parlamentets udvalg går i modsætning til Kommissionen ind for, at der bliver fuld løn til kvinder på barsel, og at mænd ud over de 20 uger til kvinderne også får ret til to uger med fuld løn.

Anthony Young finder, at det britiske system er generøst nok. I Storbritannien har gravide ret til et års barsel, men får kun 90 procent af sin tidligere løn i seks uger og herefter 123 pund om ugen i 33 uger (ca. 1050 kr.).

Den franske næstformand for parlamentets udvalg, Elisabeth Morin-Chartier, fra parlamentets største gruppe, EPP-gruppen, hilste intentionerne bag betænkningen velkomne, men udtalte også, at det i en krisetid vil repræsentere en hård byrde for virksomhederne. Hun støttede, at det generelt blev lettere at forene familieliv og arbejdsliv.


Kritik af parters aftale om forældreorlov

Betænkningens ordfører, den portugisiske socialist Edite Estrela, mente, at forslaget havde den rette balance og var tilfreds med, at der tilsyneladende var en mere venlig indstilling i det ny parlament i sådanne spørgsmål.

Samtidig med, at parlamentet behandler forslaget om barsel, har de europæiske parter på arbejdsmarkedet deres forlag til forældreorlov på vej gennem EU-systemet. Den aftale adskiller sig på væsentlige punkter fra barselsaftalen og fastsætter ikke nogen betaling.

Edite Estrela finder i sin betænkning da også parternes aftale for slap. Hun mener ikke, at den i tilstrækkelig grad dækker lønspørgsmålet og særlige former for familierelateret orlov og ”opfylder derfor ikke sin rolle som et vigtigt skridt i retning af at forbedre balancen mellem forældrenes privat- og arbejdsliv.”

Britta Thomsen er heller ikke betænkelig ved, at politikerne blander sig i spørgsmål om løn.

- Hvis parterne ikke kan løse de spørgsmål, så er det helt klart, at vi må forsøge at rette op på det. Kvinder skal ikke betale for, at parterne ikke kan finde ud af det, siger Britta Thomsen.


Sikkerhed mod fyring

Det kan ofte være risikabelt for kvinder at blive gravide. Mange mister deres job. Parlamentets forslag lægger derfor op til en bedre beskyttelse af gravide kvinder. Arbejdsgiverne får forbud mod at fyre gravide op til seks måneder efter, de har afsluttet deres barsel.

Når de vender tilbage efter barsel må de heller ikke sættes til at udføre tilfældigt arbejde. De har ret til samme job eller tilsvarende job til samme betaling som før. Gravide bliver også beskyttet mod overarbejde og natarbejde.

EU-landenes beskæftigelses- og socialministre samles før Europa-Parlamentet har deres møde i Strasbourg. Det ventes, at der kun bliver en orientering om udviklingen i Kommissionens og parlamentets udvalgs forslag til et nyt direktiv. Ministrene venter på det samlede parlaments behandling.

Britta Thomsen siger, at parlamentet har kontakt til Ministerrådet og det spanske EU-formandskab.

- Vi er godt klar over, at der bliver en hård debat med Rådet, men vi har medbestemmelse, og vor holdning er derfor afgørende for forslaget. Og vi har netop fået forslaget frem nu, fordi det spanske EU-formandskab frem til juli har mere progressive holdninger end de fleste, siger Britta Thomsen. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.