Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

03.10.08 Ny EU-pakke for barselsstøtte og lettelser for forældre

03. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Der er stadig mange eksempler på, at kvinder bliver fyret, når de vender tilbage efter en periode med barsel. De fleste lande lever samtidig ikke op til de mål, landene selv har sat for børnepasning, fastslog EU-kommissær Vladimír Špidla, da han i dag præsenterede en hel pakke med forslag, der skal forbedre forholdene for kvinder, så det bliver lettere at forene arbejds- og familieliv, og også forslag, der skal få svage grupper ind på arbejdsmarkedet.

- Det skal være forbudt at fyre kvinder, når de kommer tilbage fra en barselsorlov. Forholdene for børnefamilierne skal forbedres, sagde EU-kommissær Vladimír Špidla, da han i dag præsenterede en hel pakke med forslag til, hvordan det kan blive lettere for kvinder at forene arbejds- og familieliv og få svage grupper ind på arbejdsmarkedet.

Pakken består af to direktiver, der er en støtte til kvinder, og desuden både henstillinger og meddelelser om forholdet mellem familieliv og arbejdsliv og svage gruppers forhold til arbejdsmarkedet.

Špidla lagde især vægt på at få strammet reglerne for barsel, der blev vedtaget i 1992. Retten til barsel bliver i forslaget udvidet fra 14 uger til 18 uger. Hensigten er, at kvinderne bevarer deres løn, mens de er på barsel. Men kommissæren erkendte, at det havde været nødvendigt at slække på kravet, så det hedder, at de mindst skal hav den løn, som folk er sikret ved sygdom.

- Men der er tale om en forbedring i EU. I flere lande får kvinderne i dag end ikke det, der er betalingen ved sygdom, sagde Vladimír Špidla.

Der er også lande, der deler betalingen op, så der er fuld løn i starten af barselsperioden. Efter nogle uger får kvinderne mindre.

Storbritannien og flere andre lande er på forhånd imod forslaget, som de finder for dyrt. Vladimír Špidla afviste, at det kommer til at koste landene store beløb. Beregninger viser, at det blot vil tegne sig for 0,006 procent af det samlede nationalprodukt i EU.

- Det er kun en brøkdel af det, som det koster at redde banker. Og det er en investering i fremtiden. At forene arbejds- og familieliv er en klar investering, sagde Vladimír Špidla.

Forslaget siger, at kvinderne ikke kan fyres de første seks måneder efter ven barsel uden, at de får en klar begrundelse. Arbejdsgiveren må ikke planlægge en fyring under en barsel. Et tidligere forslag talte om et helt år. Kommissæren erkendte, at der var ændret under arbejdet, så det kunne komme igennem Kommissionen.

- Men der er tale om en klar forbedring, mente Špidla.

Kommissæren fandt, at det er vigtigt, at fædre også tager forældreorlov. Men reglerne for forældre bliver i den kommende tid forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter.

- Vi har villet sikre, at der er forbedringer for kvinder, der nu en gang føder børnene, sagde Vladimír Špidla.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.