Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.10.09 Fyret på forældreorlov på deltid får kompensation som fuldtidsansat

22. Oct. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

En fyret belgisk mor kan se frem til en større erstatning, efter EF-domstolen i dag fastslog, at hendes tidligere arbejdsgiver ikke fulgte regler for forældreorlov.

Christel Meerts var på nedsat tid, mens hun tog forældreorlov, og firmaet beregnede erstatningen ved fyringen efter det, hun fik som deltidsansat.

Den går dog ikke, mener EF-domstolen. Erstatningen skal beregnes efter den løn, hun fik som fuldtidsansat, før hun gik på nedsat tid under sin forældreorlov.

EF-domstolen fortolker en aftale om forældreorlov, som parterne på det europæiske arbejdsmarked indgik som den første, og som EU omsatte til et direktiv.

I Belgien blev direktivet til belgiske regler via en såkaldt kongelig anordning. Den giver ret til en fuld barselorlov i tre måneder, arbejde på halv tid i seks måneder eller en nedsat arbejdstid med en femtedel i op til 15 måneder.

Christel Meerts valgte at arbejde på halv tid i et halvt år og skulle begynde på fuld tid igen den 17. Maj 2003. Den 8. maj fyrede firmaet hende imidlertid og gav hende ti måneders løn som erstatning. Den blev dog beregnet efter det, hun tjente som deltidsansat under sin forældreorlov.

Christel Meerts klagede, og det belgiske retsvæsen kom i tvivl og sendte den til en såkaldt præjudiciel afgørelse ved EF-domstolen.

Domstolen slår fast, at parternes aftale og direktivet har den klare intention, at en person på forældreorlov ikke må miste sine rettigheder under en orlov. De er de samme fra den dag, orloven begynder til den dag, den slutter. Forpligtelsen til at respektere rettigheder er et særlig vigtigt princip i hele EU’s sociale love.

Domstolen hæfter sig også ved, at parternes aftale dækker alle former for rettigheder og fordele om de er i kroner og øre eller har mere med arbejdsforhold at gøre.

Derfor finder domstolen, at lande skal omsætte aftalen og direktivet i den ånd. En person på forældreorlov har derfor sine fulde rettigheder. Christel Meerts har dermed de rettigheder og arbejdsforhold, der gjaldt før forældreorloven blev indledt.

Domstolen følger det forslag, som en generaladvokat ved domstolen tidligere er kommet med. pmh

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.