Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

25.03.09 Parter indgår aftale om forældreorlov

25. Mar. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Parterne på det europæiske arbejdsmarked er enige om en ny aftale om forældreorlov. Efter flere måneders forhandlinger nåede parterne mandag frem til enighed, men det hedder dog i den europæiske fagbevægelse, EFS, at aftalen skal gennemskrives og derefter til endelig vedtagelse både hos arbejdsgivernes og lønmodtagernes organisationer.

Netop en aftale om forældreorlov var den første, som parterne blev enige om, da de i 90’erne med Maastricht-traktatens særlige protokol fik mulighed for at forhandle aftaler, der endte som EU-regler. Den ny aftale strammer op på den tidligere, der gav kvinder i Storbritannien, Irland, Spanien og Grækenland ret til forældreorlov for første gang. Et spørgsmål om betaling hindrede længe en ny aftale, men der skal være enighed også på det punkt efter mandagens møde mellem lønmodtagernes EFS, de private arbejdsgiveres BusinessEurope og UEAPME, og de offentlige arbejdsgiveres CEEP.

Den ny aftale er en hjælp til EU-landenes forhandlinger om ligestilling og barsel. De forhandlinger går trægt, og det har i Rådet blandt andet heddet, at man afventede, hvad der kom ud af parternes forhandlinger.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.