Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

18.06.09 Forældre får længere orlov efter europæisk aftale

18. Jun. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Parterne på det europæiske arbejdsmarked underskrev i dag en ny aftale om forældreorlov. Aftalen erstatter den første aftale under den europæiske sociale dialog, der blev indgået i 1995. Den ny aftale garanterer forældre en ekstra måneds orlov, så de nu er sikret fire måneder, hvoraf den ene kan overføres til ægtefællen.

Aftalen gælder ikke kun for fuldtidsansatte, men også for folk på deltid, tidsbestemte kontrakter og andre former for atypiske ansættelser. Den øger beskyttelsen mod fyring og også mod, at ansatte, der kommer tilbage fra barsel, får ændret deres arbejdsforhold i en uønsket retning. De ansatte har til gengæld mulighed for at aftale særlige ordninger, der gør det lettere for de ansatte at forene deres arbejde med familielivet.

Den europæiske faglige samling, EFS, arbejdsgivernes BusinessEurope, de små og mellemstore arbejdsgiveres UEAPME og de offentlige arbejdsgiveres CEEP har forhandlet aftalen gennem et halvt år. Det er første gang, de reviderer en af de i alt syv rammeaftaler, de har indgået. Det var da også en tilfreds EU-kommissær Vladimír Špidla, der kommenterede underskrivelsen i Bruxelles.

- Denne aftale beviser, at parterne på det europæiske arbejdsmarked samarbejder og leverer konkrete resultater for lønmodtagerne og virksomhederne i Europa, sagde Vladimír Špidla.

Generalsekretæren for BusinessEurope, Philippe de Buck, fremhævede, at også arbejdsgiverne finder det væsentligt, at lønmodtagerne kan forene arbejdslivet og familielivet, og at forældreorlov i den forbindelse er vigtig. Han pegede på, at aftalen gør det muligt at vende gradvist tilbage til arbejdspladsen.

- Det er vigtigt med en fleksibilitet mod slutningen, så man kan have kontakt med arbejdslivet. Vi ønsker at få deltagelsen på arbejdsmarkedet op på et maksimum, sagde Philippe de Buck, og lagde samtidig vægt på, at arbejdspladserne blev organiseret, så de menneskelige forhold også kom med.

Generalsekretæren for EFS, John Monks, ville gerne have haft mere med i aftalen, men fandt alligevel, at den var en stor sejr for den sociale dialog midt i en krisetid.

- Vi tog et stort skridt i 1995. Nu er vi kommet videre. Vi ved, at det er et problem for familier, hvordan de organiserer sig for at få arbejde og hjem til at harmonere. Vor revision lægger op til, at parterne nationalt eller politikerne nu kan bygge videre, sagde John Monks.

Betydelige forskelle på forældreorlov mellem landene

Et EU-direktiv sikrer mødre en indkomst under deres barselsorlov. Det direktiv har imidlertid med arbejdsmiljø at gøre og sætter klarere rammer. Parternes aftale lægger op til de enkelte lande og de nationale parter på arbejdsmarkederne at bygge videre på aftalen og herunder betalalingerne.

I dag er forholdene for forældre på orlov da også vidt forskellige. Da den første aftale kom, fik forældre i Storbritannien, Irland, Spanien og Grækenland for første gang ret til tre måneders orlov. I dag har forældre i Storbritannien stadig blot 13 uger, og de er ikke sikret nogen indkomst, hvis de tager orlov. Heller ikke de irske og spanske forældre kan forvente at få løn, hvis de holder orlov. Men det har de græske forældre opnået, og de er kommet op på 18 uger.

De nye medlemslande har gennemgående bedre ordninger end de gamle, når der drejer sig om løn i barselsperioden. I Slovenien får folk forældre på orlov fuld løn i 260 dage. Orloven kan tages, indtil barnet er otte år.

I Rumænien er der kun orlov til forældre med børn, der er under to år.

Philippe de Buck understregede, at det er op til de enkelte lande selv at afgøre, hvad forældre på orlov kan få af godtgørelse.

- Vi forhandler ikke lønninger på europæisk plan, sagde han.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.