Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

20.09.08 Ny social EU-familiepakke oprører britisk regering

20. Sep. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den britiske regering, den konservative opposition og erhvervslivet er i oprør over en kommende social pakke fra EU-kommissionen, der lægger op til, at det bliver lettere for kvinder at forene arbejds- og familieliv. Pakken, der ventes vedtaget i EU-kommissionen den 1. oktober, giver en bedre mødreorlov, så den udvides fra 14 til 18 uger, men samtidig taler det foreløbige forslag om fuld løn under barslen. Og det, finder den britiske regering, er for dyrt.

Daily Mail tror imidlertid, at det er op ad bakke for britiske regering, der får svært ved at få støtte til modstand mod forslaget, så de sammen kan blokere det. En række lande er for, at det bliver lettere for kvinder at forene familie- og arbejdsliv.

Blandt de konservative i det britiske parlament er modstanden størst med erhvervslivet bag modstanden. En talsmand for de små- og mellemstore virksomheder siger til bladet, at den slags foretagender får det meget vanskeligt.

- Ikke nok med, at de skal betale den ansatte, de skal også betale for en erstatning, siger talsmanden til bladet.

Den konservative Alan Duncan finder forslaget sygt og tror, det i mange tilfælde vil skade kvinders muligheder på arbejdspladserne.

- Faren er, at det ikke vil fremme virksomhedernes lyst til at ansætte kvinder, siger han.

Storbritannien har allerede regler for barselsorlov. Kvinder har ret til et års orlov. Men de får i de første seks uger blot 90 procent af lønnen, og de følgende 33 uger blot 117,18 pund om ugen. Regeringen agter at udvide den periode til et år, og dermed finder regeringen, at den er rundhåndet nok. Kommissionens forslag ”vil mere end tredoble det beløb, som nye mødre modtager i dag, men vil give virksomhederne og skatteyderne en massiv regning,” skriver Daily Mail.

I Kommissionen hedder det, at forslaget ud over en forlænget periode og spørgsmålet om betaling også lægger op til en fleksibilitet, så en mor selv bestemmer, hvornår hun vil gå på orlov.

Pakken vil samtidig se på selvstændige og enlige kvinders forhold, så de også får bedre støtte til at kunne fastholde beskæftigelsen. Kvindelige iværksættes forhold skal også forbedres, så de heller ikke kommer i klemme, fordi de samtidig har en familie.

Kommissionen fremhæver, at stats- og regeringslederne allerede i 2002 lagde op til, at børneinstitutionerne blev forbedret i EU-landene. I 2010 skal der være plads til 33 procent af nyfødte børn frem til treårsalderen og 90 procent herefter op til skolealderen.

Kommissionen vil også se på de forhandlinger om nye regler for forældreorlov, som de europæiske parter på arbejdsmarkedet indleder forhandlinger om.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.