Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

21.10.10 Skarpe sving forude før kvinders barsel er i mål

21. Oct. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Med et klart flertal stemte Europa-Parlamentet for at gå længere end EU-Kommissionen og støttede på samlingen i Strasbourg, at kvinder får 20 ugers barsel med fuld løn, og fædre får to uger. EU-Kommissionen foreslog, at perioden blev udvidet fra i dag 14 uger til 18.

Parlamentet splitter med sin stramning imidlertid EU-landene, og parlamentets forslag skal vedtages af landenes ministre, før kvinderne får forlænget deres barsel.

Ikke mindst den britiske industri har været aktive i Bruxelles og Strasbourg og advaret mod forslaget. Lobbyisterne fra Storbritannien hævder, at en ændring alene vil koste det britiske erhvervsliv 2,5 milliarder pund, (over 20 milliarder kroner), hvis det bliver endeligt vedtaget. Den britiske regering hører da også til dem, som kæmper mod kvindernes ret til en længere barsel. En talsmand for regeringen sagde efter afstemningen, at man håbede på støtte mod forslaget fra en række lande.

Også de små og mellemstore virksomheder, som har EU-systemets store kærlighed, advarer mod forslaget. Deres organisation, UEAPME, finder, at det betyder store udgifter både for den betrængte offentlige sektor og se små og mellemstore virksomheder.

I Parlamentet stemte 327 medlemmer for at udvide barselsugerne og 320 imod. Spørgsmålet om fuld løn kom i hus med 354 stemmer for og 308 imod. Men rapporten blev vedtaget med hele 375 stemmer for og 208 imod. 64 undlod at stemme.


Forskellige regler og sociale systemer

De liberale og konservative grupper var splittede ved afstemningen. Først og fremmest briter var imod. I en udtalelse fra den konservative-kristelige EPP-gruppe hedder det dog, at gruppens skyggeordfører bag betænkningen, Anna Zaborska, er tilfreds med afstemningen. Hun lægger op til at et tæt samarbejde med ministrene for at få en endelig vedtagelse.

Det franske medlem af EPP Morin Chartier mente derimod, at forslaget var både populistisk og uansvarligt. Chartier mente ikke, at virksomhederne ville betale for den øgede barsel, og at det dermed kunne betyde, at kvinder røg ud af arbejdsmarkedet.

Den britiske liberale Elisabeth Lynne mente, at forslaget gik for vidt. Hun pegede på, at barselsreglerne er forskellige og også de sociale systemer, så det var forskelligt, hvem der betalte for ordningerne. Marina Yannakoudakis også fra Storbritannien fandt, at forslaget var et typisk forslag fra EU med de rette intentioner, men helt urealistisk.

- Dette direktiv vil koste små og mellemstore virksomheder og vor offentlige sektor millioner af pund og føre til indirekte diskrimination mod kvinder på arbejdspladserne, sagde Marina Yannakoudakis.

Allerede gode ordninger

Ordføreren bag forslaget, den portugisiske socialist Edite Estrela, begrundede imidlertid blandt andet forslaget med, at der allerede var ordninger i flere lande, der gav over 20 ugers barsel. Kommissionen. Forslaget understreger da også, at der er tale om minimumsbestemmelser. Landene kan gå videre og samordne det med reglerne for forældreorlov. Estrela pegede samtidig på, at omkostningerne ved forslaget var dækket, hvis bare det sikrede, at 1,4 procent flere kvinder kom ud på arbejdsmarkedet. Forslaget skulle netop sikre, at forholdene blev lettere for forældre, så de fastholdt deres arbejde og ikke holdt kvinder ude fra arbejdsmarkedet.

Afviser lobbyisterne

Socialdemokraternes Britta Thomsen finder netop, at afstemningen var en stor sejr for både EU-landenes kvinder og børn. Hun beklager, at borgerlige kræfter har brugt den økonomiske krise til at advare mod forslaget og dermed undgå at fremme sundheden og sikkerheden for kvinder og børn.

- Der er meget beskæmmende, siger Britta Thomsen, der mener, at landene naturligvis har råd til at sikre en ordentlig barsel for alle kvinder.

Forslaget sikrer også familier, der adopterer. Det går ind på, hvad fuld løn er og understreger, at fædre også må have kontakt med børnene. 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.