Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.06.11 Ministre afviser igen EU-parlamentets forslag om barsel til mødre

17. Jun. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

EU-landenes beskæftigelses- og socialministre tordnede i dag mod Europa-Parlamentet i en debat om sikkerheden og sundheden for gravide og mødre på arbejdsmarkedet. På et rådsmøde i Luxembourg talte kun den belgiske minister varmt for at ændre et direktiv i den retning, Europa-Parlamentet kræver. Også den ny portugisiske minister fandt, at man skulle ændre direktivet, selv om også fandt, at parlamentarikerne gik langt. Resten af de ministre, der tog ordet, var afvisende, og nogle ønskede, at forslaget blev taget af bordet.

I Europa-Parlamentet advarer Socialdemokraternes Britta Thomsen ministrene mod at opgive et forlig med parlamentet. Britta Thomsen, der er ordfører for den socialistiske og demokratiske S&D-gruppe, siger til fagligt.eu, at det kan få følger.

- Så kan vi blive meget besværlige på andre områder. Vi er meget vrede, og så kan det blive svært at få noget af det igennem, som ministrene gerne vil have vedtaget, siger Britta Thomsen.

Hun finder, at forslaget om bedre forhold for gravide og kvinder, der lige har født, er hjerteblod for parlamentet. Forslaget har ifølge en undersøgelse, parlamentet har foretaget, kvinderne i EU bag sig. Mens en række ministre fandt, at parlamentet med sine ændringsforslag gik langt ind i det, der bedst blev vedtaget i de enkelte lande ud fra deres egne forhold, henviser Britta Thomsen til spørgsmålet om menneskerettigheder.

- Barsel er her ikke et spørgsmål, der bedst løses af arbejdsmarkedets parter. Det er lovgivning, der skal til. Vi kan ikke acceptere de forhold, der bydes gravide og kvinder, der lige har født, siger Britta Thomsen.

Den Hollandske minister påpegede, at kvinder i Holland havde 16 ugers barsel med fuld løn, og kun en kvinde ud af 25 havde lægeligt behov for at have ekstra orlov før fødslen. Ministeren mente, at parlamentets forslag om 20 ugers barsel var al for dyrt og greb med supplerende bestemmelser for beregninger langt ind i det, som landene var bedst til at regulere efter deres forhold.

Britta Thomsen afviser argumenterne og finder, at netop Holland er et af de lande, der har de dårligste forhold for kvinderne. Derfor er der få kvinder på arbejdsmarkedet, og de, der er det, er oftest på deltid.

Strid om længden

EU-Kommissionen lægger op til at udvide barselsorloven fra 14-18 uger. Europa-Parlamentet siger 20 uger, og at fædre får ret til to ugers ret til fuld betalt fædreorlov inden udløbet af barselsorloven.

EU-Kommissionen siger, at 6 uger af barselsperioden er obligatorisk og skal tages efter fødslen.

Parlamentet giver kvinderne en række rettigheder, så de ikke forpligtes til at udføre nattearbejde eller overarbejde i ti uger før den ventede fødsel og under ammeperioden. Desuden skal der være udvidede rettigheder, hvis kvinden føder flere børn eller børn med handicap.

EU-Kommissionens forslag udvider forbud mod afskedigelser og retten til at vende tilbage til tilsvarende arbejde, som kvinden havde før sin barsel. Men der er også en ret til at forhandle om, at arbejdet bliver anderledes og for eksempel mindre belastende.

Bred kritik fra landene

Store lande som Tyskland og Storbritannien havde på forhånd taget afstand fra Europa-Parlamentets forslag. På mødet sagde den tyske minister, at enhver udvidelse i forhold til det nuværende direktiv ville være upassende. Ministeren var imod, at man forsøgte at skabe et kompromis mellem rådet og de holdninger, Europa-Parlamentet gav udtryk for. Ministeren pegede på, at forslaget ville gribe langt ind i det, der bedst blev fastlagt på nationalt niveau.

Tyskland var imod konsekvensberegninger, da de ikke kunne i forhold til de forskellige forhold i landene

Den britiske minister sagde tilsvarende, at medlemslandene skal udvikle det, der passer medlemslandene bedst og fandt parlamentarikernes forslag ekstreme. Det bedste var, om hele forslaget blev trukket tilbage.

Den irske minister var parat til at arbejde videre med forslaget, men ønskede konsekvensberegninger. Parlamentets forslag ville have store konsekvenser, mente ministeren.

Den svenske minister sagde kort, at Sverige stod bag den kritik, der var kommet før mødet.

Den estiske minister var på linje med den britiske og hollandske. Den hollandske ønskede slet ikke nogen ændring og indblanding.

Slovenien ønskede at gå videre med Kommissionens forslag, men afviste parlamentarikerne. De gik så langt, at forslaget ville blande sig i beregninger, som de enkelte lande selv måtte komme med i sociale forhold. Ministeren ønskede, at der blev en sammenhæng mellem forskellige barselsordninger, og at mændene kom mere med i ordningerne.

Østrig mente, at man tidligere var blevet enige om, at konsekvensberegninger var umulige at udføre. Forslagene ville hav forskellige konsekvenser i de forskellige lande, fordi forholdene ikke var det samme.

Den slovakiske minister fandt ikke, at man overhovedet skulle gå videre med forslagene, der gik ind på det, de enkelte lande fastsatte regler for. Maltas og Tjekkiets ministre var på samme linje.

Den danske beskæftigelsesminister, Inger Støjberg, mente, at Europa-Parlamentet skabte problemer med sit forslag. Landene havde store forskelle i deres systemer. Inger Støjberg mente, det var svært at komme videre med forslaget. Den lettiske minister var helt på linje med Støjberg.

Kun den belgiske minister fandt, at Europa-Parlamentet kunne kommes i møde, og der ud fra det måtte skabes et kompromis.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.