Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

03.10.08 Medhjælpende hustruer får ligebehandling

04. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Selvstændige og medhjælpende hustruer eller partneres arbejde bliver i dag ikke anerkendt på samme måde som de faste arbejdsforhold. Men det skal ændres, mener, EU-kommissionen. I den pakke om ligebehandling, som Kommissionen spillede ud med i dag, ligger et forslag til et direktiv, der på flere områder forbedrer den særlige gruppes forhold.

På et pressemøde i Bruxelles sagde EU-kommissær Vladimír Špidla, at medhjælpende kvinder bør have samme muligheder for at gå på barsel som andre og også samme sociale beskyttelse.

- Deres arbejde er ikke anerkendt i tilstrækkeligt omfang, sagde Vladimír Špidla.

Forslaget, der blandt andet strammer et tidligere direktiv, siger, at medhjælpende hustruer skal have mindst samme adgang til social beskyttelse som selvstændige. Medlemslandene skal sikre, at de får samme rettigheder som i direktivet om barselsorlov. Forslaget understreger, at forbud mod sexchikane andre former for chikaner også gælder for de særlige arbejdsforhold.

Myndigheder må ikke gøre forskel, når ægtefæller eller papirløse parforhold ønsker at oprette et firma.

Det skal efter Kommissionens opfattelse også være lettere at få vikarer, når den medhjælpende hustru eller partner er på orlov eller sygemeldt.

Kommissionen har arbejdet på forslaget i flere år. Arbejdsmarkedets parter tog ikke imod en opfordring om at forhandle regler. Især de små og mellemstore virksomheder var imod, at der blev gjort mere for medhjælpende hustruer og partnere. Det ville koste de små virksomheder for meget.

Forslaget rammer da også forskelligt i de forskellige EU-lande. Hvor det er arbejdsmarkedet, der først og fremmest betaler til de sociale udgifter gennem sikringsordninger, betyder det højere bidrag fra virksomhederne. I lande med skattebetalte sociale udgifter kommer de mange skuldre til at betale for de forbedrede forhold for den mindre gruppe.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.