Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

24.08.09 På vej til fire måneders forældreorlov i EU

24. Aug. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Forældre i EU får ret til fire måneders forældreorlov, når et nyt EU-direktiv formentlig vedtages i efteråret. EU-kommissionen har således nu lagt et forslag frem, der omsætter en aftale mellem de europæiske parter om en udvidelse af retten til forældreorlov.

Aftalen, der blev underskrevet den 18. juni, ændrer en tidligere aftale mellem parterne fra 1995. Det var den gang den første aftale, som parterne indgik, efter de fik mulighed for at forhandle aftaler, som siden blev til EU-regler.

Den ny aftale og EU-kommissionens forslag til direktiv giver en måneds ekstra forældreorlov, så den nu kommer op på fire måneder. I modsætning til de nuværende regler skal den ene måneds orlov tages af partneren. Deler forældrene ikke orloven, går den sidste måned tabt.

Parterne og Kommissionen sikrer også, at en arbejdsgiver ikke må diskriminere ansatte, der tager forældreorlov. Den ansatte kan til gengæld at bede om at få tilpasset sit job, så det kan forenes med familielivet, når han eller hun kommer tilbage til arbejdspladsen.

Forslaget er på den måde en del af den generelle politik for en bedre sammenhæng mellem arbejds- og familieliv, som ligger i EU’s arbejdsmarkedspolitik. Forslaget opfordrer også parter og regeringer til tage særlige hensyn til forældre med adoptivbørn, handicappede eller ofte syge børn, der har behov for særlig opmærksomhed.

Et andet forslag om længere orlov for mødre er på vej gennem EU-systemet. Parternes forslag og Kommissionens udspil til et direktiv skal ses i forlængelse af den ret til orlov, som mødre har.

EU-kommissionen håber, at parternes forslag og Kommissionens forslag til direktiv går hurtigt gennem Europa-Parlamentet, så det kan vedtages endeligt af ministrene i december og træde i kraft i 2011.

Europa-Parlamentet har tidligere udtalt, at der er behov for bedre orlovsordninger. Parlamentets forslag går i samme retning som det, der nu ligger på bordet.

Som det tidligere forslag lægger det nye ikke op til, at forældre får betalt deres orlov. Det er op til de enkelte lande og parter at fastsætte både, hvor lang en periode ud over EU-reglerne, forældre har ret til orlov, og hvad de får godtgjort, mens de holder orlov.

De fleste lande har bedre ordninger, end de nye regler lægger op til. Men forældre i Storbritannien, Irland, Portugal, Rumænien og på Malta får øget deres rettigheder i forbindelse med en forældreorlov.

I Frankrig, Tyskland, Tjekkiet, Litauen og Slovakiet har forældre ret til op til tre års orlov. Pmh

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.