Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Europæisk Byg og Træ kræver indgreb mod social dumping

08. Mar. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

08.03.2012 Mens EU-Kommissionen kæmper en intern kamp om udstationering og et nyt forslag om konfliktretten, tordner de europæiske bygnings- og træarbejdere EFBWW mod tilstanden på arbejdsmarkedet, hvor udstationerede og falske selvstændige arbejder under løn- og arbejdsforhold, der bliver betegnet som social dumping.

I et brev til EU-Kommissionen hedder det, at det især er folk i byggefagene, der bliver udsat for en uhørt konkurrence fra folk fra andre lande, der arbejder på helt andre betingelser end landets egne lønmodtagere.

”For alle lønmodtagere er det helt uacceptabelt, og det får os til at stille os selv spørgsmålet, hvilken slags indre marked EU fremmer,” hedder det i brevet.

EFBWW medgiver, at EU-Kommissionen har bebudet, at den kommer med et udspil. I det udkast, der har cirkuleret i Bruxelles, er der imidlertid kun forslag til opstramninger og klargøringer af de nuværende regler. Det kunne bidrage til en løsning, hedder det. Men EFBWW er ikke tilfreds med ”kunne”. Den faglige føderation frygter, der kun bliver tale om at få det til at se pænere ud og ønsker reelle ændringer.

Lande har strammet op

Føderationen peger på, at det nuværende direktiv har vage og uklare definitioner. Det må stå klart, hvad der forstås ved diskriminering, undgåelse af socialt ansvar og socialt snyd og bedrag, så det undgås. En række EU-domme har bidraget til uklarheden.

EU-Kommissionen og flere lande finder, at der er større klarhed, efter landene selv har strammet regler op. Det er blandt andet sket i Danmark. EFBWW sætter imidlertid først og fremmest fingeren på de selvstændige, der i stigende omfang kommer ind i landene og udfører arbejde, men reelt er ansatte og udstationerede på jammerlige løn- og arbejdsforhold.

En klar definition af ”lønmodtager” og også af, hvor længe man kan kaldes udstationeret er påkrævet. Føderationen peger også på, at brevkassefirmaer stadig fungerer som skjulte firmaer og skaber problemer.

Vikaransættelser skaber også problemer. Vikarer i udlandet må arbejde under de forhold, der er de bedste for et lands egne vikarer.

Kædeansvar

Samtidig må det også sikres, at virksomheder, der bliver taget for at have udstationerede på dumpingforhold, ikke går fri, fordi arbejdet er udført af underleverandører. Selv om der er en kæde af underleverandører inddraget i et arbejde, så må der være et ansvar.

De fleste udstationerede taler ikke sproget i det land, de arbejder. De lever isoleret fra befolkningen, og kender ikke løn- og ansættelsesforhold. De er derfor nemme ofre for ansættelser under usle forhold eller ringere end dem, som lønmodtagerne i landet arbejder under.

EFBWW finder, at oplysningerne til de udstationerede skal være langt bedre. Det må sikres, at de åbent kan få kendskab til forholdene på deres eget sprog. De må også have adgang til retshjælp og administrativ og praktisk støtte, hvis de har problemer, og deres repræsentanter eller tillidsfolk må have hjælp på alle måder, så de kan hjælpe lønmodtagere, der bliver mødt med social snyd. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.