Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU lægger bombe under norsk kamp mod social dumping

24. Jan. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

24.01.2012 De norske forsøg på at undgå social dumping fra udenlandsk arbejdskraft får en teknisk knock out, efter den særlige domstol for EFTA-landene som Norge og Island går klart imod et system med at ophøje overenskomster til at gælde alle i en branche. EFTA-domstolen siger, at flere af de norske regler er i strid med de regler, der ligger til grund for EU’s regler for udstationering.

En norsk domstol behandler klager fra Næringslivets Hovedorganisation, NHO, og Norsk Industri over, at de norske værfter må betale en række udgifter for udlændinge, der arbejder på værfterne. Staten har indført reglen om at ophøje overenskomster på området for at undgå, at udlændingene arbejder uden regler til underbetalinger. Den norske domstol har i sagen spurgt EFTA-domstolen, om en række bestemmelser i ordningen bryder EU’s regler, som Norge skal følge efter sin aftale med EU.

EFTA-domstolen siger blandt andet, at staten ikke kan pålægge værfterne at betale kost og logi til de udenlandske arbejdere og heller ikke rejseomkostninger.

NHO og Norsk Industri betegner afgørelsen som en klar sejr. Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, finder både afgørelsen om kost, logi og rejse som meget afgørende, men peger på NHO’s hjemmeside også på, at tillæg for overnatninger heller ikke blev godtaget,

I det tilfælde overlader EFTA-domstolen det til den norske ret at afgøre, om det er begrundet i en beskyttelse af de udenlandske lønmodtagere eller et forsøg på at undgå, at der bliver konkurrence fra udenlandsk arbejdskraft.

Formanden for Norsk LO, Roar Flåthen, siger til Aftenposten, at LO vil bruge tid på at gennemgå afgørelsen, men at det er klart, at man har tabt i spørgsmålet om kost og logi. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.