Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EFS tager klar afstand fra indskrænkning af strejkeret

21. Mar. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

21.03.2012 EU-Kommissionen ventes i dag at vedtage de omdiskuterede forslag om kollektive kampskridt i EU og stramningen af direktivet om udstationering. Kommissionen havde ikke forslagene på ugens program i fredags, men er tilsyneladende blevet enige om forslagene, og det bekymrer den europæiske faglige samling, EFS.

Generalsekretær Bernadette Ségol siger, at forslag om restriktioner af strejkeretten, der fremgik af lækkede forslag i sidste uge, vil være helt uacceptable for EFS og underminere lønmodtagernes rettigheder og det sociale Europa.

- Et forslag i den retning vil være uacceptabelt for den europæiske fagbevægelse, og vi vil fortsat kæmpe for et effektiv middel mod EU-Domstolens afgørelser, siger Bernadette Ségol, før Kommissionen vedtager forslagene.

EU-Domstolen skabte tvivl om retstilstanden om både retten til at konflikte og udstationering med flere afgørelser som Vaxholm-sagen, hvor det lettiske firma Laval ombyggede en skole i Vaxholm med udstationerede til lønninger og lønforhold under dem, der ville gælde for svenske byggeforhold.

Tilsvarende sager som den finske Viking-sag og en tysk og luxembourgsk sag satte spørgsmålstegn ved ikke kun retten til at konflikte, men også retten til at indgå overenskomster, og rettighederne i det indre marked i EU.

Bernadette Ségol påpeger, at de økonomiske rettigheder og konkurrencereglerne med den fri etableringsret ikke må have en højere prioritet end de grundlæggende sociale rettigheder. Hun minder EU-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, om, at han tidligere har sagt, at han vil bekæmpe social dumping. Derfor må han efter Ségols opfattelse stå fast på, at direktivet om udstationering ikke fører til det, og at det i det andet forslag om det indre marked slås fast, at der ikke gælder indskrænkninger af strejkeretten.

- Lønmodtagerne og borgerne ønsker et socialt Europa, som beskytter deres rettigheder. Kommissionens forslag må sætte en stopper for den sociale dumping i EU. Det må blive et effektivt redskab i beskyttelsen af udstationerede mod diskriminering, siger Bernadette Ségol, der ikke mener, at mindre ændringer, der lægger op til større samarbejde om problemer og mere effektiv kontrol løser de egentlige problemer, som EU-Domstolens afgørelser skabte. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.