Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Udstationering af lønmodtagere

05. Feb. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Efter udstationeringsdirektivet skal virksomheder, der udsender medarbejdere til andre EU-lande i forbindelse med levering af en tjenesteydelse, overholde visse lovfastsatte regler om arbejdsvilkår i værtslandet. Det gælder med hensyn til arbejdstid, betalt ferie, arbejdsmiljø, ligebehandling samt andre bestemmelser vedrørende ikke-forskelsbehandling, beskyttelse af kvinder i forbindelse med graviditet og barsel.

Udstationeringsdirektivet, der er fra 1996, blev i 1999 omsat til dansk lov, som tydeligt fastslår de lovregler, der skal følges. Bekendtgørelsen om udstationeringsloven findes her.

Særligt om løn for den udstationerede

EU-direktivet giver opholdslandet mulighed for at kræve, at den udstationerede lønmodtager får en løn svarende til landets mindsteløn.  Da der ikke i Danmark er fastsat nogen mindsteløn, er det op til arbejdsgiveren og de ansatte at forhandle sig frem til en løn.

Når det gælder løn, kan man sige, at udstationeringsdirektivet og udstationeringsloven ikke gør nogen forskel på en dansk lønmodtager og den udlænding, der fra et andet EU-land er udstationeret til Danmark. Ingen af dem har nogen lovmæssig dansk mindsteløn at holde sig til. Og hvis virksomheden ikke er omfattet af en overenskomst, så aftales lønnen mellem den enkelte lønmodtager og arbejdsgiveren. Så skal den udlænding, der er udstationeret i Danmark, have en løn svarende til det danske niveau, så skal der oprettes en overenskomst.  Det kan fagbevægelsen forsøge i forholdet til den udenlandske arbejdsgiver på samme måde, som det bliver forsøgt og oftest gennemført i forhold til en dansk arbejdsgiver. 

Konfliktretten

Det har givet anledning til bekymringer også hos danske faglige organisationer, at spørgsmålet om konfliktretten i forhold til de udenlandske arbejdsgivere er rejst for EF-domstolen. Det er sket i den svenske såkaldte Laval-sag og den finske såkaldte Viking Line-sag.
Sagerne kan sådan ses bedst beskrives ved de spørgsmål, som den svenske arbejdsmarkedsdomstol har stillet til EF-domstolen. Her blev sagen procederet i januar 2006, og nu afventes en vejledende udtalelse fra domstolens Generaladvokat. De to spørgsmål kan læses her.
Det er givet, at Sverige har problemer med spørgsmål 2, der decideret beskriver en svensk lovgivning med forskelsbehandling af andre lande, også EU-lande. Det kan man ikke efter traktataten. At der blev skabt mere tvivl end nødvendigt omkring det første spørgsmål skyldes, at den ansvarlige EU-kommissær udtalte sig ganske liberalistisk firkantet om spørgsmålet, en politisk udtalelse som ikke umiddelbart ser ud til at blive den juridiske udlægning i svaret på spørgsmål 1.

Danmark og en lang række andre EU-lande afgav indlæg ved EF-domstolen. Kammeradvokaten mødte for Staten/Beskæftigelsesministeriet. Indlægget var på forhånd afstemt med Arbejdsmarkedets parter. Læs i øvrigt om sagen på

Særligt om Østaftalen

Denne problemstilling er ikke ændret efter at Den Europæiske Union i 2004 fik 10 nye medlemslande og fra januar 2007 tillige Rumænien og Bulgarien, så antallet af medlemslande nu er 27.

I en artikel i Ugebrevet A 4 14/6 2004 nr. 21 blev det kort efter den store østudvidelse af EU konstateret, at udstationering er populær. Fagforeningerne møder folk, der påberåber sig at være udstationerede og derfor ikke behøver en arbejdstilladelse.

Problemerne omkring udstationering vurderes med mellemrum i det følgeudvalg af embedsmænd fra ministerier, Dansk Arbejdsgiverforening og LO, som skal holde øje med udviklingen på arbejdsmarkedet i kølvandet på EU-udvidelsen. Udvalget er nedsat af Beskæftigelsesministeriet i tilslutning til den såkaldte Øst-aftale. Den blev indgået den 3. december 2003 af i en forligskreds bestående af Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og De Radikale.

Den 5. april 2006 blev partierne bag øst-aftalen enige om en forlængelse af aftalen. Det fremgår af denne pressemeddelelse. 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.