Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

08.09.08 Storslag i Europa-Parlamentet om udstationering

08. Sep. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Et afgørende slag mellem højre og venstre i Europa-Parlamentet udkæmpes onsdag, når den svenske socialdemokrat Jan Anderssons rapport om truslen mod kollektive aftaler i EU kommer til afstemning i parlamentets udvalg for beskæftigelse og sociale anliggender. Rapporten har tidligere været gennem en hård debat i udvalget, og der venter en lang afstemning med over 300 ændringsforslag, der deler højre- og venstresiden i parlamentet.

Baggrunden for betænkningen er de afgørelser om udstationeredes løn- og arbejdsforhold, som EF-domstolen er kommet med. Den stærkt omdiskuterede afgørelse om lettiske udstationeredes lønninger under et byggeri i Vaxholm uden for Stockholm kommer i fokus sammen med den tyske Rüffert-sag og også den finske Viking-sag. (udførligt omtalt på fagligt.eu)

Udvalgets afstemning er afgørende for parlamentets stilling, da nye regler siger, at der normalt ikke bliver ændringsforslag, når det samlede parlament tager stilling.

Socialdemokraternes Ole Christensen tror da også, at kampen bliver hård i udvalget. Men han tror også, at der bliver stillet en række kompromisforslag inden den endelige afstemning.

- Der bør samle sig et flertal om at sikre, at betænkningen ikke stiller spørgsmålstegn ved fagbevægelsens ret til at konflikte for at sikre overenskomster, siger Ole Christensen.

Jan Andersson skriver i betænkningen, at fagforeninger skal kunne kræve arbejds- og ansættelsesvilkår, der er mere favorable for arbejdstagerne. Netop det krav møder modstand blandt medlemmer af partierne til højre og en række medlemmer fra østlandene.

Nogle medlemmer ønsker afsnittet droppet. Men blandt andre den svenske konservative Charlotte Cederschiöld ønsker, at det slås fast, at EF-Domstolen i Vaxholm/Laval-sagen fastslog, at denne reglerne ikke kan fortolkes således, at en medlemsstat kan stille krav om, at udstationerede arbejder efter mere end den minimumsbeskyttelse, der gælder for andre.

Jan Andersson mener, at EF-domstolen i den tyske Rüffert-sag mindsker landenes muligheder for at lade kollektive aftaler afgøre arbejdsforholdene. Men også det afsnit ønsker en række parlamentarikere at få pillet ud.

Jan Andersson frygter, at der for fremtiden kun kan stilles minimumskrav over for udenlandske arbejdstagere, men andre parlamentarikere deler ikke denne frygt, viser ændringsforslagene.

Den svenske socialdemokrat, der er formand for udvalget, vil have Kommissionen til at gennemgå udstationeringsdirektivet for at sikre, at der ikke bliver en konflikt mellem retten til at udøve tjenesteydelser og de faglige rettigheder.

Ole Christensen er enig i, at der i dag er problemer. Men han peger på, at problemerne først og fremmest skyldes, at landene ikke har omsat direktivet om udstationering korrekt. I Danmark kom et udvalg i juni med forslag til ændringer, der vil løse de danske problemer.

- Og det kan også ske andre steder. Samtidig er det godt, at også Kommissionen har kontakt med parterne på arbejdsmarkedet i den sag. Dommene viser måske først og fremmest, at der på længere sigt er behov for et egentligt arbejdsretligt system i EU, så det bliver en form for parternes arbejdsret, der afgør disse sager. De egner sig ikke til EF-domstolen, siger Ole Christensen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.