Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.03.10 EU-kommissær: Problemer med udstationering er reelle

17. Mar. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De 500.000 udstationerede lønmodtagere i EU skaber problemer på arbejdsmarkederne især i nogle lande som Danmark, hvor der ikke er minimumslønninger. Den ny kommissær for arbejdsmarkedet, ungareren László Andor lovede på et møde i Spanien i dag, at han tager initiativ til ændringer af lovgivningen inden et år.

László Andor sagde ligeud, at problemerne med lovene er reelle. Han fortolkede et løfte fra EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, til medlemmerne af Europa-Parlamentet, som at det var hans opgave at komme med udspil til at løse problemerne. Inden Kommissionen kommer med sit udspil, vil alle de berørte herunder arbejdsmarkedets parter blive konsulteret.

Kommissæren afviste, at de meget omdiskuterede afgørelser ved EU-Domstolen herunder den svenske Lavalsag stillede spørgsmålstegn ved lønmodtagernes ret til at aktionere. De kan strejke og blokere, så længe de holder sig inden for EU’s regler. De var dermed grundlæggende rettigheder, ligesom arbejdsgivere havde en ret til at etablere sig og udføre opgaver i andre EU-lande.

- Disse principper er overført til Fællesskabets love for at garantere ens spilleregler for mennesker og erhvervslivet. Formålet er at få mest muligt ud af mulighederne for innovation og vækst, sagde László Andor.

Tværnationale faglige rettigheder

Han understregede, at der var en ret til at arbejde i andre lande i EU. Han sagde samtidig, at det ikke måtte ske på enhver måde, selv om man ville fremme bevægeligheden.

- Men vi vil ikke fremme lønmodtagernes mobilitet eller økonomiske friheder, når de bliver brugt til at presse arbejdsforhold ned, sagde kommissæren. – Vi vil også anerkende de faglige organisationers rolle med at forsvare de særlige interesser blandt de medlemmer, de repræsenterer selv i sager, der krydser grænser, sagde Andor.

Direktivet om udstationering var efter kommissærens opfattelse bevidst skrevet, så det ikke gik i detaljer med alle spørgsmål. Det var for at fremme den fri bevægelighed og udførelsen af tjenester i andre lande. Andor mente, at der stadig skulle findes en balance mellem de forskellige rettigheder. Men det skabte problemer.

- Kommissionen er helt klar over de vanskeligheder, som nogle lande oplever, sagde László Andor.

Grænser for tilsyns kontrol

Han nævnte direkte, at det rejste problemer for de lande, hvor systemerne på arbejdsmarkedet ikke havde kollektive aftaler, der gjaldt hele arbejdsmarkedet. Han nævnte desuden:

  • Hvordan minimum for betaling kan dække i et land og blive sammenlignet med lønninger i andre lande?
  • I hvilket omfang nøgleforholdene i beskæftigelsen kan tilpasses udstationerede lønmodtagere?
  • Hvilken type af tjek og kontrol et lands arbejdstilsyn kan udføre uden at skabe problemer for friheden til at udføre arbejde?
  • Hvordan reglerne kan blive fulgt bedre og samarbejdet mellem myndigheder og arbejdsmarkedets parter forstærkes?

Disse spørgsmål er reelle, mente Andor, der pegede på, at nogle endog mente, at der var lighedstegn mellem udstationering og udbredelsen af sort arbejde. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.