Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

15.05.08 Ret til krav om uddannede udstationerede

15. May. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Folk fra andre lande, der bliver udstationeret i Danmark, kan blive pålagt at bevise, at kan deres fag, før de begynder at stille et stillads op eller rive et hus fuld af asbest ned. I et svar til europaparlamentarikeren Ole Christensen, S, skriver EU-kommissionen, at udstationerede kan blive stillet over for krav om at bevise deres kvalifikationer.

Ole Christensen er klar over, at nogle vil sige, at det dog var et tåbeligt at stille spørgsmål om noget så soleklart, for selvfølgelig kan der stilles krav om uddannelse eller faglige kvalifikationer, hvis nogen vil arbejde i Danmark. Men så enkelt er det ikke. For et direktiv om anerkendelser af uddannelser kommer i konflikt med direktivet for udstationering, så Arbejdstilsynet ikke umiddelbart kan blande sig i udstationeredes arbejde, når de kun udfører et arbejde midlertidigt.

- Og det vil jo være vanvittigt, hvis folk kom hertil og hurtigt stillede et stillads op eller kørte kran uden at kunne det, siger Ole Christensen.

Svaret fra Kommissionen siger, at der kan stilles krav. Men det kræver, at der er regler for det i et land også, selv om det kun er kortvarigt arbejde. Udstationerede kan både blive pålagt at sende en erklæring om deres kvalifikationer på forhånd og også at få dem anerkendt, før de begynder at arbejde. Det kræver dog, at der er tale om arbejde, hvor sikkerhed og sundhed kommer ind i billedet.

- Her taler Kommissionen om den offentlige sundhed og sikkerhed, men det er en problemstilling, vi kender. Det vigtige er, at vi kan stille krav, når der er tale om arbejder, der er regler for, siger Ole Christensen.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen lagde da også for nylig et forslag frem i Folketinget, der ændrer arbejdsmiljøloven og stiller krav til arbejde på ni områder som kraner, kedler, elevatorer, stilladser og naturgas. Desuden er der også krav til folk, der arbejder med farlige stoffer og materialer som bl.a. asbest, asfalt og epoxy.

I dag kan en dansker ikke bare tage et job og udføre alle mulige slags arbejder. Det ny forslag slår fast, at der også kan stilles krav til personer fra andre lande om, at deres uddannelser er i orden, når de går i gang med bestemte job.

Ved fremlæggelsen af forslaget i Folketinget understregede beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen netop, at der var tale om områder, der kan have betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed, men at formålet også var, at ingen kom ud for arbejdsulykker eller arbejdsskader.

- Regeringen finder, at hensynet til tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed og arbejdsmiljø gør, at der må stilles krav om forudgående kontrol for, at personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU, EØS- eller et land, der har aftaler med EU, kan arbejde med for eksempel asbest og opstilling af stilladser i Danmark, sagde Claus Hjort Frederiksen.

Ole Christensen understreger, at man altid kan diskutere, om flere områder skulle være omfattet af forslaget. Men han erkender også, at vi kunne bebrejdes, hvis vi tog alt muligt med.

- Så kunne Kommissionen måske sige, at vi ville begrænse andres arbejde i Danmark ikke for at beskytte arbejdsmiljø, men for at sikre, at kun danskere arbejdede på området. Og så kunne andre holde danskere ude fra deres områder. Det væsentlige er derfor, at Kommissionen giver os ret i, at vi kan stille krav, og så kan vi altid se, om der senere er andre områder, der også skal med, siger Ole Christensen.

- Selvfølgelig kan man altid ønske sig klarere svar fra Kommissionen, end den giver, men det må stå fast, at der kan stilles krav, når der er regler om uddannelse i et land, siger Ole Christensen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.