Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

07.02.08 Arbejdsgivere advarer EU-kommissionen mod briters strejker

07. Feb. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De europæiske arbejdsgivere, BusinessEurope, finder de seneste britiske strejker mod udenlandske arbejdere helt uacceptable og en trussel mod det indre marked. I et skarpt brev til EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, og kommissæren for arbejdsmarkedet, Vladimír Špidla, skriver BusinessEuropes generaldirektør, Philippe de Buck, at arbejdsgiverne er dybt bekymrede over de forsøg, der har været i nogle lande på at forhindre, at lovligt udstationerede arbejdere fra andre lande udfører deres arbejde.

”Vi forstår arbejderes bekymring under den nuværende krise, men protektionistiske reaktioner er uacceptable,” skriver Philippe de Buck.

BusinessEurope finder, at EU-kommissionen hurtigt skal give et klart signal om, at brud på den grundlæggende ret til fri bevægelighed ikke tolereres i nogen medlemsstat. Arbejdsgiverne fremhæver, at det indre marked er afgørende for væksten og også skaber nye job og øger handelen mellem landene med tjenesteydelser. De udstationerede arbejdere er med til at øge væksten og samhandelen, og de er med til at udfylde de huller på arbejdsmarkedet, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Kommissionen har inviteret arbejdsmarkedets parter med i et studie af de nuværende regler for udstationering. Den europæiske fagbevægelse ønsker reglerne ændret, efter afgørelser ved EF-domstolen satte spørgsmålstegn ved grænserne mellem de grundlæggende rettigheder til at bevæge sig frit i det indre marked og retten til at kræve ordnede arbejdsforhold og konflikte for at undgå social dumping.

BusinessEurope mener, at reglerne for udstationering i dag er i orden, men er parat til at gå med i analyserne af udviklingen.

Vladimír Špidla sagde i denne uge som gengivet på fagligt.eu, at Kommissionen ikke umiddelbart ser nogen grund til at ændre udstationeringsdirektivet, men at man nu vil vente og se, hvad analysernes konklusioner siger.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.