Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

20.06.08 Efter Vaxholm-sagen: Udstationeringslov ændres

20. Jun. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Et enigt udvalg med deltagelse af LO, FTF og AC fremlagde i dag en række forslag, der skal sikre den danske model på arbejdsmarkedet og retten til at konflikte, efter flere domme ved EF-domstolen skabte debat om konfliktretten.

Det var især EF-domstolens afgørelse i sagen fra Vaxholm ved Stockholm, der skabte de store overskrifter og tilsvarende bekymring både blandt politikere og arbejdsmarkedets parter.

Nu fremlægger udvalget, der havde kronjuristen Michael Christiansen som formand, en række forslag, der først og fremmest lægger op til en ændring af udstationeringsloven. Dermed forventer udvalget at have fjernet den tvivl, der måtte have været samtidig med, at reglerne for udstationering i Danmark kommer helt på linje med udstationeringsdirektivet, sådan som det fortolkes af EF-domstolen.

Vaxholm-sagen skabte ikke kun røre i Danmark, men i hele EU, hvor især fagbevægelsen og Europa-Parlamentet debatteret den og følgerne af afgørelsen ved EF-domstolen.


Kommentarer

Det er da også tilfredse danske medlemmer af Europa-Parlamentet, der fredag kommenterede forslaget fra det særlige udvalg. Socialdemokraternes Ole Christensen har efterlyst forslag, der kan sikre den danske model på arbejdsmarkedet, og han er tilfreds med, at det er parterne, der nu er med til at sikre det

- Dette samarbejde er netop essensen af den danske model, siger Ole Christensen.

Anne E. Jensen, V, hæfter sig ved, at det blot er beskedne ændringer, der var nødvendige for at sikre det danske arbejdsmarked.

- Med ni linjers lovtekst kan det sikres, at udstationerede håndværkere fra Polen kommer til at arbejde under normale danske overenskomstvilkår. Den danske model vil være sikret, siger Anne E. Jensen.

Også hun understreger, forslaget til lovændring sikrer fagforeningernes ret til at konflikte, så udstationerede får overenskomstvilkår, der er helt sædvanlige på det danske arbejdsmarked. Til gengæld skal disse vilkår være helt klart beskrevet for den udenlandske arbejdsgiver.

Derfor finder hun ikke, at der er behov for at ændre direktivet eller tilføje en social protokol til Lissabon-traktaten for at opnå den ønskede beskyttelse af de udstationerede lønmodtagere, som det fra flere og flere sider i den europæiske fagbevægelse og socialistgruppen og venstrefløjen i Europa-Parlamentet peges på, og som også danske politikere har foreslået.

- Direktivet er godt nok. Og Lissabon-traktaten har hele tiden lagt op til stærkere beskyttelse af arbejdstagerrettigheder end Nice-traktaten. Danmark har vist vejen. Det er i første omgang de enkelte medlemslande, der skal sikre at den nationale lovgivning gennemfører EU’s direktiver på en hensigtsmæssig måde. Det er der problemet ligger, siger Anne E. Jensen.

Ole Christensen mener imidlertid ikke, at alle er sikret, fordi der er en dansk ordning. Han frygter nye sager ved EF-domstolen og ønsker, at det nu slås fast, at et lands regler og forhold på arbejdsmarkedet skal følges af alle – også dem, der kommer fra andre lande.

- Det er vigtigt, at vi i EU ikke diskriminerer mellem arbejdstagerne. Og det er diskrimination, hvis vi lader nogle mennesker arbejde til meget lavere lønninger og under arbejdsforhold, bare fordi de er udstationerede. Der skal være ligebehandling, siger Ole Christensen.

- Men selvom vi kan løse problemet i Danmark, er vi nødt til generelt at sikre forholdene for den vandrende arbejdskraft i alle medlemslande. Uanset om de enkelte lande bruger lovgivning eller kollektive aftaler på deres arbejdsmarkeder.

- Derfor kan det være fornuftigt at tilføje en social protokol til Lissabon-traktaten, således at vi generelt sikrer det europæiske arbejdsmarked mod social dumping og sikrer konfliktretten. På den måde kan alle 27 lande i EU behandle arbejdstagerne ordentligt, uanset om de er udstationeret eller ej, siger Ole Christensen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.