Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

03.04.08 EF-dom: Ikke altid overenstkomstløn til udstationerede arbejdere

03. Apr. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Poul Smidt, Bruxelles

En polsk arbejdsgiver fik i dag EF-domstolens ord, for at han ikke skal straffes fordi en underleverandør undlod at betale tysk overenskomstmæssig løn til sine polske arbejdere, da de deltog i opførelsen af et offentligt fængselsbyggeri i den tyske delstat Niedersachsen.

Dermed har EF-domstolen lagt en ny sten til sin praksis om lønproblemerne ved udstationering af arbejdstagere, der arbejder for en arbejdsgiver, som leverer sine tjenesteydelser på tværs af grænserne.

Dommen følger i princippet nogle af linjerne i Vaxholm-dommen ved at sige, at den udefra kommende arbejdsgiver ikke må stilles over for (gennemsigtige) krav som ikke med sikkerhed pålægges alle i den tilsvarende situation

Generaladvokat Yves Bot, der tidligere udtalte sig til fordel for kravet om overenskomstmæssig løn sammenfattede sagen som et spørgsmål om at "afveje den frie udveksling af tjenesteydelser med de tvingende hensyn til beskyttelse af arbejdstagere og forebyggelse af social dumping".

Men EF-domstolen følger ikke denne klare opdeling i sin afgørelse i dag. Den siger, at udstationeringsdirektivet kan være til hinder for, at en offentlig kontrakt indeholder krav om overholdelse af overenskomstlønnen på arbejdsstedet.

Det er domstolens opfattelse, at man ikke kan forlange overholdelse af den overenskomstmæssige løn, hvis overenskomsten ikke har generel dækning.

Hvis man pålægger en grænseoverskridende tjenesteyder (den polske bygmester) at betale en overenskomstmæssig løn, skal andre i området betale den samme løn, ellers bliver der tale om en form for forskelsbehandling til skade for den udefra kommende bygherre.

Hovedspørgsmålet, der blev forelagt EF-dommerne af en tysk domstol, gik ganske enkelt ud på, om delstaten Niedersachsen havde lov til at bryde med et polsk byggefirma, der ikke fulgte regler om løn- og arbejdsforhold. Det havde delstaten ikke lov til, selv om en af underleverandørerne til den polske bygherre kun betalte de udstationerede polske arbejdere 46,57 procent af den fastsatte mindsteløn til 53 arbejdstagere.


10 lande, deriblandt Danmark, har afgivet udtalelser under domsforhandlingen. Land Niedersachsen, den danske og den tyske regering plus den irske, cypriotiske, østrigske, finske og norske regering mente ikke, at reglerne om tjenesteydelsernes fri bevægelighed gjorde Niedersachsens lov praksis ulovlig. Såfremt denne foranstaltning udgør en hindring for den frie udveksling af tjenesteydelser, vil den især være begrundet ved formålet om beskyttelse af arbejdstagerne, og den står i rimeligt forhold til dette mål, sagde disse lande til støtte for Niedersachsens sag. Men de tabte altså.

Domstolen siger, at overenskomsten kun dækker en del af byggesektoren i det berørte geografiske område. Således iagttager delstatsloven ikke bestemmelserne i fællesskabsdirektivet om udstationering af arbejdstagere, hvori det er fastsat, at medlemsstaterne under visse nærmere betingelser har ret til at fastsætte mindsteløn for virksomheder i andre medlemsstater i forbindelse med grænseoverskridende levering af tjenesteydelser.

 

Dommen i dag kommer på et tidspunkt, hvor man hverken i Sverige, Danmark eller Bruxelles er færdig med at diskutere og analysere rækkevidden af EF-domstolens afgørelse i Vaxholm-Laval-sagen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.