Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

03.02.09 EFS kræver strammere regler for udstationering

03. Feb. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske fagbevægelse, EFS, anklager arbejdsgivere for at udnytte regler for udstationering, så udlændinge presser hjemlandes lønmodtagere på løn- og arbejdsvilkår. EFS’s generalsekretær, John Monks, siger på baggrund af strejkebølgen i Storbritannien mod firmaer, der kun ansætter udlændinge, at situationen understreger det behov, der er for at ændre et EU-direktiv om udstationering.

- Nogle arbejdsgivere går under de kollektive aftaler. De ansattes vrede burde rettes mod dem og ikke mod den fremmede arbejdskraft, siger John Monks.

EFS har stillet krav om både en social protokol i en ny traktat i EU og en ændring af direktivet om udstationering. John Monks mener, at den fri bevægelighed for lønmodtagere gør det nødvendigt at få bedre regler for trafikken over grænser, som så det sikres, at der ikke bliver ulige konkurrence på løn og arbejdsforhold.

- De kollektive aftaler skal overholdes af arbejdsgiverne, siger John Monks.

Generalsekretæren er samtidig utilfreds med et referat fra det tjekkiske EU-formandskab efter et møde mellem EFS og formandskabet. John Monks understregede på mødet, at fagbevægelsen støtter den fri bevægelighed, men at afgørelser ved EF-domstolen giver problemer, fordi de truer med at underminere kollektive aftaler. Det mener John Monks ikke gik igen i tjekkernes referat fra mødet. Tjekkerne havde også misforstået EFS’s budskab om den økonomiske krise, så det ikke kom frem, at EFS frygter, at landene konkurrerer hinanden ud med underbud for at redde sig selv.

- Jeg har nu skrevet til den tjekkiske premierminister for at understrege vore synspunkter og få rettet teksten, siger John Monks.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.