Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.06.08 EFS raser over ny EF-dom – EU-kommissionen tilfreds

19. Jun. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske fagbevægelse EFS raser mod den dom, EF-domstolen i dag kom med om forholdene for udstationerede lønmodtagere. På alle punkter gav domstolen EU-kommissionen ret i, at Luxembourgs særlige regler for beskyttelse strider mod retten til fri bevægelse og udføre tjenester i et andet land. EFS finder imidlertid, at domstolen dermed endnu en gang begrænser EU-landenes muligheder for at fastholde velfunktionerende arbejdsmarkeder og respektere parternes aftaler.

Dommen er den tredje i en række, der er gået fagbevægelsen imod. Derfor mener EFS’s generalsekretær John Monks, at det nu er på tide, at det slås fast, at det indre marked og retten til fri bevægelse ikke kommer forud for retten til at sikre ordentlig beskyttelse af de ansatte og lige forhold for de fastboende lønmodtagere og udstationerede..

- Dommen er endnu en i høj grad problematisk afgørelse, der sætter de økonomiske friheder over grundlæggende rettigheder og respekten for nationale arbejdsregler og kollektive aftaler. Den drejer direktivet om udstationering fra at være et instrument, der skulle beskytte arbejderne, virksomhederne og de kollektive aftaler mod unfair konkurrence på løn- og arbejdsforhold til at være et aggressivt redskab for det indre marked, siger John Monks.

Han påpeger, at domstolen ikke anerkender Luxembourgs ret til selv at definere, hvad der tjener almenvældet bedst og er i de nationale offentlige interesser, og hvordan man bedst beskytter sig mod unfair konkurrence fra andre lande. Derfor ønsker han, at det i en kommende traktat i EU slås fast i en social protokol, at EU har et overordnet mål, der er at forbedre arbejdsforholdene og levevilkårene og ikke et kapløb mod bunden.

- Efter det irske nej til Lissabon-traktaten er det mere afgørende end nogensinde at få en social protokol, der slår det fast, siger John Monks.

Auken støtter protokol

På de europæiske socialdemokraters møde i Bruxelles før EU-topmødet blev de tidligere EF-domme berørt. I en udtalelse fra mødet hedder det, at dommene sår tvivl om lønmodtagernes grundlæggende rettigheder. De europæiske socialdemokrater og socialister opfordrer det kommende franske EU-formandskab til at tage sagen op og gå lovgivningen efter i sømmene og her især se på, om direktivet om udstationering skal ændres.

Spørgsmålet om en social protokol er ikke nævnt, og Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, sagde efter mødet, at hun heller ikke støtter den. Hun vil i første omgang se på den løsning, som parterne på det danske arbejdsmarked og Beskæftigelsesministeriet plus juridiske eksperter er på trapperne med og håber, at den klarer danske problemer.

Formanden for Folketingets Europa-udvalg, Svend Auken, S, mener dog, at en protokol til Lissabon-traktaten måske var en løsning, der kunne sikre arbejdsmarkedet mod social dumping og retten til at konflikte. Han finder, at protokollen er mere aktuel efter det irske nej.

- En social protokol har den store fordel, at den ikke kun vil gavne Irland, men samtidig også alle andre. Man siger derved samtidig, at det irske nej ikke alene er et irsk problem, men et fælles problem, og at der skal virkemidler til, ikke kun for irerne, men også for resten af EU, siger Svend Auken til Nyhedsbrevet 3F.

Han understreger dog helt på linje med Helle Thorning-Schmidt, at Socialdemokraterne endnu ikke har lagt sig fast på protokollen, og at der er en række juridiske spørgsmål, der skal afklares.

Og også han afventer resultatet af det udvalg, der nu ventes at komme med en dansk løsning.


Ole Christensen vil sikre mod social uro

I Europa-Parlamentet siger Ole Christensen, S, at den sociale protokol er til debat, og at han bliver mere og mere overbevist om, at der er brug for en løsning i den retning.

- Nu burde vi se at få sat en stopper for den måde, EF-domstolen fortolker reglerne på. Det kan ikke passe, at der ikke skal være samme forhold for dem, der bor og arbejder fast i et land, og dem, der er der midlertidigt som udstationerede, siger Ole Christensen.

Han fremhæver, at det både er et spørgsmål om at sikre de udstationerede ordentlige og lige forhold og sikre, at social dumping ikke bliver et redskab for virksomhederne. Det kan ikke kun give bagslag for de virksomheder og ansatte, der konkurrerer med de udenlandske virksomheder, men også give bagslag for landene.

- Det kan give social uro og styrke mistroen til de fremmede. Jeg frygter, der på længere sigt kan blive social uro, siger Ole Christensen.


Tilfredshed i EU-kommissionen

I EU-kommissionen hilste man til gengæld EF-domstolens afgørelse med tilfredshed. EU-kommissær Vladimír Špidlas pressetalskvinde, Katharina von Schnurbein, siger til Fagligt.eu, at dommen ikke kun berører forholdene i Luxembourg, men generelt fortolker, hvordan forholdene skal være på en række områder.

Dermed ved virksomhederne, hvad de har at forholde sig til og de enkelte lande ved, hvordan de skal indrette forholdene. Den tvivl, der har været om udstationeringsdirektivet, er på en række punkter nu afklaret.

I Kommissionen er det ikke opfattelsen, at der nu er behov for at ændre direktivet. Det står tværtimod nu mere klart, hvordan direktivet skal fortolkes, og hvordan landene herefter skal omsætte det til egne regler. Det er her, der efter Kommissionens opfattelse i dag er problemer.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.