Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

12.03.10 EFS fastholder krav om ændring af regler for udstationerede

12. Mar. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Rækken af sager om urimelige arbejdsforhold, løndumping og også domme ved EU-Domstolen får den europæiske faglige EFS til at holde fast i kravet om, at der bliver en ændring af reglerne for udstationering af arbejdere. Samtidig hedder det i en vedtagelse fra et møde i EFS’s hovedbestyrelse, at fagbevægelsen stadig vil presse på for at få en protokol om sociale fremskridt med i traktaten. Den skal sikre, at det indre marked med den fri bevægelse ikke står over grundlæggende faglige rettigheder og dermed ikke kommer på tværs af de faglige.

EFS erkender, at det kan blive svært at få direktivet om udstationering ændret, da der er et borgerligt flertal i både Europa-Parlamentet og i Ministerrådet. Nogle finder endda, at der kan være er en fare for, at direktivet bevæger sig i den gale retning, hvis det bliver åbnet for forhandling.

I Europa-Parlamentet deler Socialdemokraternes Ole Christensen ikke betænkelighederne. Han peger på, at det nye parlament i flere sammenhænge har vist, at de fleste medlemmer ikke ønsker tilbageskridt på det sociale område.

- Selvfølgelig er der altid spørgsmålet om nye og gamle medlemslande i en sag som denne, hvor de nye prioriterer den fri bevægelighed og retten til at tage arbejde i andre lande højt. Men der er nu også en voksende forståelse for, at det skal ske på ordentlige løn og arbejdsforhold, så vi undgår de helt uantagelige sager, som jo også dukker op i Danmark, siger Ole Christensen.

Han stillede spørgsmålet om de udstationeredes forhold til den ny EU-kommissær László Andor, da kommissæren havde sin første debat med parlamentets beskæftigelsesudvalg. I første omgang svarede Andor undvigende, men i anden omgang sagde han, at spørgsmålet kommer op på en konference under det spanske EU-formandskab i næste uge.

Både EFS og Ole Christensen hæfter sig også ved, at EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, i en tale i Europa-Parlamentet sagde, at direktivet havde mangler i den måde, det var omsat til nationale regler på, både når det gjaldt de grundlæggende sociale rettigheder og principperne for den fri bevægelighed.

Klarere regler

Barroso gik så langt som til at foreslå regler, der ikke kan fortolkes og omsættes til regler i de enkelte lande, men hvor EU’s formuleringer tæller. Det vil efter Barrosos opfattelse give mere klarhed. Men opdager man, at selve direktivet har mangler, så er man også parat til at ændre det.

- Jeg vil ikke tøve med at gøre sådan. Og lad mig slå det helt fast: Jeg er opsat på at bekæmpe social dumping i Europa, lige meget hvilken form den har, sagde José Manuel Barroso i midten af september.

Også kommissæren for det indre marked, franskmanden Michel Barnier, har lagt vægt på, at direktivet om udstationering ikke må føre til sociale tilbageslag.

Minimumsregler og ikke et maksimum for faglige regler

Ole Christensen peger lige som EFS på, at EU-Domstolen med sine afgørelsen lægger loft for, hvor store krav udenlandske arbejdsgivere må stilles overfor. Loftet er så lavt, at direktivet bliver et maksimums direktiv med begrænsede muligheder for faglige organisationer til at sikre, at der ikke sker dumping af løn- og arbejdsforhold.

- Og det har jo aldrig været meningen, da vi vedtog direktivet. Det skal jo blot være sådan, at de udenlandske lønmodtagere mindst følger de regler, der er i et land. I Danmark skal man jo blot følge de spilleregler, som gælder for arbejdsmarkedet her, siger Ole Christensen.

Problemer med de selvstændige

Ole Christensen tror, at de første problemer, som Kommissionen vil støde på i arbejdet med direktivet, er sager om de selvstændige.

- Vi ser jo, at kolonnearbejdere, der er på de tyske slagterier, der modtager danske svin, optræder som selvstændige på rene dumpingvilkår. Det er helt forrykt, og det er noget, vi er ved at se på og snart får taget op, siger Ole Christensen.

Problemet er, at det er svært at definere, hvad en selvstændig er. Men Ole Christensen er overbevist om, at det er noget, som også EU-kommissionen vil se på ligesom de postkassefirmaer, der lejer arbejdere ud og problemer med rækken af underleverandører, der gør det helt uoverskueligt at få oplysninger om lønforhold og arbejdsløshed frem.

- Vi ser jo, at arbejdsgivere også i Danmark er parate til få orden på forholdene, når sagerne for alvor kører i pressen. Det viser jo, at de selv er klar over, at den er gal. Men det kan da bare ikke være meningen, at vi skal bruge alle de kræfter på at få sager frem, og vi så samtidig ved, at det altid kun er toppen af isbjerget, vi ser, siger Ole Christensen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.