Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

14.06.07 EFS frygter udspil om udstationering

14. Jun. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske fagbevægelse, EFS, beklager skarpt det udspil, EU-kommissionen i går vedtog om udstationering. EFS’s generalsekretær, John Monks, finder, at Kommissionens meddelelse fortolker EF-domstolens afgørelser om udstationering så snævert, at det bliver vanskeligt for medlemslandene er sikre sig, at udstationerede ikke dumper løn og arbejdsforhold.

- Meddelelsen viser, at Kommissionen ikke har taget hensyn til den klare holdning, Europa-Parlamentet kom med for nylig, siger John Monks.

Parlamentet gav i en betænkning som omtalt nedenfor de enkelte lande klart større muligheder for at kontrollere løn- og arbejdsforhold hos de ansatte. John Monks finder, at Kommissionen med sit udspil skaber usikkerhed om den følsomme balance mellem friheden til at uføre opgaver på tværs af grænser og muligheden for at kontrollere løn- og arbejdsforhold.

EFS har gang på gang angrebet Kommissionen for at tage større hensyn til det indre marked end til miljøet og sikringen af ordentlige forhold for lønmodtagerne. Selv om EF-domstolen er kommet mede en række afgørelser, der tilgodeser det indre marked, så rummer afgørelserne ofte mulighed for fortolkning. EFS ’s generalsekretær finder, at Kommissionen fortolker afgørelserne snævert til fordel for det indre marked.

Allerede i foråret skrev EFS til EU-kommissionen i et høringssvar, at et stadigt mere åbent arbejdsmarked i EU kræver spilleregler, og at den fri bevægelighed kræver åbenhed om arbejdsforholdene og rammer for den fri bevægelighed.

- Sådanne rammer virker ikke, hvis der ikke er mekanismer og instrumenter til overvågning af arbejdsforholdene og arbejdsstandarder, skrev EFS på baggrund af en udtalelse, som organisationen havde vedtaget.
EFS vil nu følge Kommissionens videre arbejde med udstationering tæt for om muligt at sikre, at Kommissionen ikke kommer med konkrete udspil, der bringer lønmodtagernes løn- og arbejdsforhold i fare.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.