Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

18.07.08 Claus Hjort om Rüffert-dommen

18. Jul. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har i et svar til folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF) forklaret, hvorfor Danmark afgav indlæg ved EF-domstolen i den såkaldte Rüffert-sag.

Afgørelsen i Rüffert-sagen er blevet udlagt, som om EF-domstolen ikke respekterer den danske model for arbejdsmarkedet, men i stedet tillader udenlandske arbejdsgivere at bevæge sig ind i et andet EU-land uden at betale overenskomstmæssige lønninger. Nu gentager ministeren, at dommen ikke har betydning for Danmark.

Domstolen underkendte den tyske delstat Niedersachsens ret til at kræve lokale lønforhold overholdt, da den udbød et lokalt fængselsbyggeri i licitation. Det følger af delstatens lovgivning, at overenskomster og mindsteløn skal respekteres.

 

Morten Messerschmidt spurgte beskæftigelsesministeren gennem Folketingets Europa-Udvalg:

Hvis ministeren mener, at Rüffert-dommen ikke har betydning for Danmark, hvorfor valgte den danske regering så at intervenere i sagen ved EF-domstolen?


Beskæftigelsesministeren
(Claus Hjort Frederiksen):

Når den danske regering vælger at afgive indlæg i præjudicielle sager ved EF-domstolen, sker det på baggrund af en juridisk vurdering af, hvorvidt en bestemt fortolkning i en efterfølgende dom fra EF-domstolen om fortolkning af EU-retten vil kunne få væsentlig betydning for retstilstanden i Danmark. Hvorvidt den efterfølgende dom fra EF-domstolen rent faktisk får betydning for den danske retstilstande afhænger i sagens natur af det konkrete udfald af sagen, herunder om dommen er sammenlignelig med danske forhold.

Da regeringen i sin tid valgte at afgive indlæg i Rüffert-sagen, skete det af principielle grunde for at understrege, at fællesskabsretten bør respektere, at medlemslandene har forskellige traditioner og måder at regulere løn- og arbejdsvilkår på.

EF-domstolen nåede imidlertid frem til, at den måde, hvorpå man konkret havde fastsat særlige udbudsregler i en tysk delstat i tillæg til føderal lovgivning om mindsteløn og almengjorte overenskomster, ikke opfyldte udstationeringsdirektivets bestemmelser om mindsteløn.

For god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at Danmark – i modsætning til Tyskland – ikke har en lovfastsat mindsteløn eller et system med alment gældende overenskomster.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.