Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

03.04.08 Kommissionen forsøger initiativ mod social dumping efter ny dom

03. Apr. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen fremlagde torsdag formiddag en henstilling til medlemslandene, der skal øge et samarbejde for at begrænse tendensen mod en laveste mindsteløn som helhed i EU.

En talsmand for Kommissionen bekræftede samtidig, at der er tale om en koordineret indsats i sammenhæng med den dom, der torsdag blev afsagt ved EF-domstolen. Her sagde domstolen, at den tyske delstat Niedersachsen ikke handlede lovligt, da den krævede overenstkomstmæssig tysk løn til en polsk arbejdsgiver med 52 ansatte.

Niedersachsen har en lovregel om, at alle, der byder på et offentligt byggearbejde, skal overholde overenskomsten. Domstolens begrundelse for tilsidesættelse af denne regel er, at overenskomsten ikke dækker univserselt. Der er i lokalområdet mange virksomheder, der ikke lænner efter overenskomsten, og derfor kan man ikke kræve det af den udefra kommende arbejdsgiver.

Nu siger Kommissionen, at medlemslandene skal samarbejde mere for at undgå den sociale dumping. Det sker i form af en henstilling, der sætter fokus på følgende:

  • bedre administrativt samarbejde medlemsstaterne imellem, navnlig gennem et mere effektivt informationsudvekslingssystem, som f.eks. informationssystemet for det indre marked, og udvikling af en særlig applikation til støtte for den praktiske gennemførelse af direktivet
  • bedre adgang til information for tjenesteydere og udstationerede arbejdstagere
  • informationsudveksling og udveksling af bedste praksis medlemsstaterne imellem gennem et udvalg på højt plan.

Kommissær Vladimír Špidla med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling siger: "De omkring 1 mio. udstationerede arbejdstagere i EU spiller en afgørende rolle, da de er med til at afhjælpe manglen på arbejdskraft på EU's jobmarked. Målet med direktivet om udstationering af arbejdstagere er at gavne såvel tjenesteydere som arbejdstagere, men medlemsstaterne skal blive bedre til at samarbejde, hvis vi virkelig vil forbedre arbejdsvilkårene og undgå en øget tendens i retning af den laveste mindsteløn i EU som helhed."

Samtidig siger Kommissionsformand Jose Manuel Barroso, at Komissionen vender sig mod enhver form for social dumping.

I udtalelsen fra kommissær Spidla bekræfter Kommissionen faktisk, at udstationeringen af arbejdstagere nu styrer det europæiske arbejdsmarked mod lavere lønninger. Det siges at landene skal være bedre til at samarbejde ” hvis vi virkelig vil forbedre arbejdsvilkårene og undgå en øget tendens i retning af den laveste mindsteløn i EU som helhed.”

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.