Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

03.12.09 Svenske forbund døbt til at betale erstatning i omstridt lettisk konflikt

03. Dec. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

To svenske faglige forbund blev i går dømt til at betale erstatning for en faglig konflikt mod et lettisk firma. De svenske byggearbejderes forbund og Elektrikerförbundet må samlet betale 2,5 millioner svenske kroner for en konflikt mod det lettiske firma Laval un Partneri. Firmaet udførte byggeopgaver for kommunen i Vaxholm uden for Stockholm, men afviste at indgå en overenskomst med forbundene.

Den svenske Arbetsdomstolen var splittet i afgørelsen. Et flertal finder dog, at de faglige organisationers konflikter var imod EU-regler, og at forbundene derfor både skal betale erstatning til det lettiske firma og sagsomkostninger.

Dommen vækker undren både i fagbevægelsen og blandt arbejdsgiverne. Formanden for de svenske byggearbejdere, Hans Tilly, hæfter sig ved, at Arbetsdomstolen for fem år siden sagde, at konflikten var lovlig og kunne fortsætte. Derefter siger fire af de syv dommere nu, at forbundene skal betale erstatning til firmaet.

- Det er ubegribeligt, at forbundene skal betale erstatning, når forbundene har fulgt gældende svensk ret og beslutninger i Arbetsdomstolen, siger Hans Tilly til LO-Sveriges hjemmeside.

Også svensk LO’s overenskomstchef, Per Bardh, finder afgørelsen inkonsekvent og urimelig.

- Men den skaber også tvivl om de kollektive aftales stilling på det svenske arbejdsmarked, siger Per Bardh til hjemmesiden.

Han stiller spørgsmålet, om der nu er forbund, der tør tage en konflikt med udenlandske firmaer for at få en kollektiv aftale.

Den svenske LO-forkvinde, Wanja Lundby-Wedin, der også er forkvinde for den europæiske faglige sammenslutning, EFS, påpeger, at kravet var, at de lettiske arbejdere blot skulle have samme løn som de svenske. Hun finder afgørelsen diskriminerende.

Til det svenske nyhedsbureau TT siger elektrikernes jurist, Dan Holke, at det mærkelige er, at man dømmes i Sverige for at bryde EU-regler. Mens Arbetsdomstolen således for fem år siden erklærede konflikten for helt efter reglerne, kom EF-domstolen til en anden konklusion og fandt dele af konflikten i strid med den fri ret til at etablere sig og udføre opgaver i et andet land.

Det er muligt for et udenlandsk firma at kende de regler, der er i et land. Og efter de svenske regler var konflikten lovlig, påpeger Dan Holke.

Blandt arbejdsgiverne er der også utilfredshed med afgørelsen. Til TT siger arbejdsgivernes juridiske repræsentant Anders Elmér, at det er tilfredsstillende, at Laval får erstatning. Men det er beklageligt, at beløbet kun er to tredjedele af det beløb, forbundene skal betale.

- Det er et klart signal om, at det kan være farligt at få prøvet den her slags sager, eftersom man ikke kan få betalt det hele for at få sin ret, siger Dan Holke.

Organisationerne på arbejdsmarkedet vil nu studere dommen intenst. Spørgsmålet om en revision af det særlige direktiv, der regulerer udstationeredes forhold, er stadig til debat. Svenske organisationer tilhører et klart mindretal i den europæiske fagbevægelse, der ønsker en ændring. Kommissionen er også imod og mener, at det er op til de nationale parter parlamenter at indrette deres egne regler efter EU’s direktiv. Både Kommissionen og EFS finder, at reglerne ikke forhindrer konflikter. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.