Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

21.01.09 EFS gentager krav om social klausul og regler for udstationering

21. Jan. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske fagbevægelse, EFS, står fast på, at lønmodtagerne skal sikres bedre i et EU med fri bevægelighed. På et såkaldt socialt trojkamøde i Bruxelles i dag sagde generalsekretæren for EFS, John Monks, at en kommende ændring af traktaten må indeholde en social fremskridts protokol. Og reglerne for udstationering bør også strammes op, så der ikke bliver konkurrence på løn- og arbejdsforhold.

Det sociale trojkamøde blev holdt, før EU-landenes arbejds- og beskæftigelsesministre indleder deres uformelle rådsmøde, hvor arbejdstid og den fri bevægelighed er hovedpunkter. John Monks understregede på dagens møde, at fagbevægelsen er for den fri bevægelighed. Men flere domme ved EF-domstolen gør det nødvendigt at stramme regler og sikre, at lønmodtagerne ikke bliver klemt og kommer ud i konkurrence på løn- og arbejdsforhold.

- Den fri bevægelighed er en grundlæggende tro, vi altid har kæmpet for. Men vi er ikke blevet hjulpet af de seneste domme ved EF-domstolen, som har tilladt, at arbejdsgivere bruger udstationerede til at gå under kollektive aftaler. Den tendens kræver hurtig korrektion, siger John Monks.

De europæiske private arbejdsgivere, BusinessEurope, er enig i, at der er behov for at analysere situationen efter domstolens afgørelser. Arbejdsgiverne finder, at der er mange misforståelser knyttet til dommene.

Derfor ser BusinessEurope frem til arbejdet i et udvalg, som EU-kommissionen har foreslået, at der bliver nedsat med deltagere fra Kommissionen, Rådet og de sociale parter. Udvalget skal se på balancen mellem de grundlæggende rettigheder som retten til fri bevægelighed og sociale rettigheder.

Analysen skal både tage de retlige, økonomiske og sociale konsekvenser af dommene op. BusinessEurope er overbevist om, at analysen vil vise, at der ikke er behov for ændringer af udstationeringsdirektivet og behov for en særlig social klausul i traktaten, fremgår det af en udtalelse efter det sociale trojkamøde.

Det sociale trojkamøde samler ministre fra formandskabet og de to kommende formandskaber og tilsvarende repræsentanter fra arbejdsgiverne, lønmodtagerne og græsrodsbevægelser.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.