Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

10.05.10 EU-rapport ønsker strejkeret garanteret i indre marked

10. May. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Retten til at strejke i EU’s indre marked er kommet i stormvejr med EU-Domstolens domme som i stærkt omdiskuterede svenske Laval-sag. En længe ventet rapport fra den tidligere EU-kommissær Mario Monti erkender, at der kan være behov for afklaringer både af reglerne for udstationering af medarbejdere og selve retten til at strejke.

I rapporten, som EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, har bestilt om det indre marked, hedder det, at det indre marked aldrig har været så upopulært, som det er nu. Samtidig har der aldrig før været et så stort behov for, at markedet fungerer. Derfor lægger Mario Monti både op til at stramme reglerne og samtidig komme kritikere i møde med forslag, der kommer kritikken i møde.

Til kritikerne hører den europæiske fagbevægelse. Monti finder, at den ellers altid har været en fortaler for det indre marked, og han forstår noget af kritikken. EU-Domstolen har fået rammerne for udstationering af medarbejdere i skudlinjen på grund af de forskelle, der er både i de sociale systemer og arbejdsforholdene i EU. Social dumping og unfair konkurrence er følsomme emner, der er dukket op.

På samme måde er retten til at strejke kommet til debat og må også ses i sammenhæng med de økonomiske friheder i traktaten.

Monti finder ligesom Barroso, at det ville have været lettest, hvis parterne på arbejdsmarkedet selv løste problemerne. Men han erkender, at der er et hav, der adskiller dem i deres syn. Noget er imidlertid galt, mener Monti og peger på, at kampen mod de brevkassefirmaer, der er dukket op, må intensiveres.

Lissabon-traktaten giver nye muligheder

Udstationeringsdirektivet må omsættes bedre i landene. Informationer må blive bedre, og de nationale administrationer må samarbejde bedre samtidig med, at sanktioner mod dem, der bryder regler, må styrkes.

Sikringen af strejkeretten er vanskeligere, for traktaten siger stadig, at den ikke er et EU-anliggende. Monti ser dog, at Lissabon-traktaten med de grundlæggende rettigheder åbner for en mulighed for at målrette forsøget på at få de sociale rettigheder til at harmonere med de økonomiske friheder. Han foreslår, at EU-kommissionen og arbejdsmarkedets parter undersøger, hvordan det kan ske. Monti mener, at en tidligere forordning giver muligheder for at finde en løsning.

Rapporten ”En ny strategi for det indre marked” omhandler en række problemer med det indre marked og kommer blandt andet ind på direktivet for tjenesteydelser, offentlige udbud, konkurrencepolitikken og erhvervspolitikken.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.