Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

09.06.08 Lande skal samarbejde om udstationeredes forhold

09. Jun. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De 27 arbejds- og socialministre i EU blev i dag enige om at styrke samarbejdet om de forhold, udstationerede arbejdere skal arbejde under. Ministrene tilsluttede sig principperne i et oplæg fra EU-kommissionen, der foreslår, at landene gør det lettere både for firmaer og ansatte at finde ud af, hvordan reglerne for arbejdsforholdene er i de enkelte lande.

Kommissionens henstillede i foråret til, at landene forbedrer det administrative samarbejde om udstationeringer, der ventes at blive hyppigere, efter direktivet om service og tjenester blev vedtaget. Direktivet bliver for tiden omsat til regler i de enkelte lande, og ministrene lægger som Kommissionen op til, at landenes administrationer samarbejder om at informere firmaer og lønmodtagere om forholdene i landene.

Oplysningerne gælder både overenskomster og lønforhold, der er fastlagt af staten som for eksempel mindstelønninger, som en række lande har. Også regler for arbejdsmiljø og anden beskyttelse af lønmodtagerne skal både firmaer og lønmodtagere have mulighed for at få og på en så enkel måde som muligt.

Konklusionerne fra rådsmødet anbefaler Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde med arbejdsmarkedets parter om at forbedre oplysningerne og gøre dem tilgængelige og også samarbejde med landenes forskellige former for arbejdstilsyn.

Kommissionen har skrevet en særlig håndbog, der vejleder medlemslandene i, hvordan servicedirektivet skal implementeres. Håndbogen er stærkt omdiskuteret, fordi den på en række punkter fortolker servicedirektivet.

Håndbogen angiver også, hvordan de særlige kvikskranker, som landene skal oprette for at hjælpe firmaerne fra andre lande med oplysninger, kan arbejde.

Ministrene anbefaler, at landene styrker de særlige kvikskranker og gør sig klart, hvilken rolle de har.

Inden 2010 skal alle kunne modtage oplysninger elektronisk, og landene må ikke kun give oplysninger på eget sprog, men på de mest almindelige sprog i EU.

Ministrene opfordrer EU-kommissionen til at følge udviklingen i landene, og hvordan reglerne omsættes, og kontorer med oplysningspligt fungerer.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.