Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.10.08 Sociale parter tager udstationering op

16. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De private arbejdsgiveres BusinessEurope er parat til at se på reglerne for udstationering af medarbejdere mellem EU-landene. På et socialt topmøde før EU-landenes stats- og regeringsledere samledes i Bruxelles sagde den franske formand for BusinessEurope, Ernest-Antoine Seillière, at parterne sammen kunne se på, hvordan der kunne skabes lige forhold for de udsendte fra andre lande og landenes egne lønmodtagere.

Formanden for den europæiske faglige sammenslutning, EFS, Wanja Lundby-Wedin, sagde på et efterfølgende pressemøde, at EFS hilste samtaler velkomne.

- Men nu må vi så til december se, hvordan samtalen går, sagde Wanja Lundby-Wedin, der også er formand for svensk LO.

Hun sagde på topmødet, at EFS ønskede en delvis ændring af EU-direktivet om udstationering. De punkter, som især EF-domstolen med den svenske Laval-sag har skabt tvivl om, bør tages op og ændres. BusinessEurope mener imidlertid, at det ikke er nødvendigt at ændre direktivet, men få landene til at omsætte det mere klart til egne regler, så der ikke er tvivl om, at der ikke bliver konkurrence på løn- og arbejdsforhold.

EFS går imidlertid videre og ønsker, at der også kommer en klausul i en ny ændring af traktaten i EU. Klausulen skal sikre, at det indre marked med fri bevægelighed ikke står over de grundlæggende rettigheder for lønmodtagerne.

Efter det sociale topmøde sagde EU-kommissær Vladimír Špidla ifølge den svenske fagbevægelses portal fackligt.eu, at spørgsmålet om en social klausul er et åbent og besværligt spørgsmål. Men han forsikrede, at også Kommissionen er parat til en bekæmpe en form for social dumping.

Kommissionen har hidtil været imod at ændre udstationeringsdirektivet, men netop håbet, at parterne ville tage spørgsmålet op, og at landene selv ville løse problemerne. Vladimír Špidla var derfor tilfreds med, at BusinessEurope lagde op til samtaler.

- Vi skal se, hvordan vi opnår en ligebehandling. Vi skal her lytte til parterne, sagde Vladimír Špidla.

På en konference, som den socialistiske gruppe i Europa-Parlamentet holdt i Bruxelles samtidig med det sociale topmøde, gennemgik LO’s formand, Harald Børsting den løsning på problemer med udstationering, som parterne og regeringen er blevet enige om i Danmark. Harald Børsting mente på den baggrund ikke, at det var nødvendigt direkte at ændre direktivet, men han så gerne, at parterne sammen fandt ud af en europæisk løsning.

- Vi har en kæmpeopgave foran os med at få styr på dette uvæsen med unfair konkurrence på tjenester. Der skal en fælles europæisk indsats til, hvor vi stiller krav, når udlændinge arbejder i et andet land, sagde Harald Børsting.

Formanden for Tysklands næststørste fagforbund, Ver.di, Frank Bsirske, pegede på, at en delstat end ikke kunne kræve, at en generel overenskomst skulle overholdes ved offentlige udbud. Han nævnte den omdiskuterede Rüffert-dom, hvor EF-domstolen underkendte Niedersachsens offentlige overenskomst, og han gik videre med et eksempel fra de tyske jernbaner. Hovedselskabet lod nu også et underselskab uden overenskomst byde på offentlige udbud. EF-domstolen havde skabt den mulighed.

- Domstolen handler som en politisk aktør med kampråb mod de nationale arbejdsforhold, sagde Frank Bsirske.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.