Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

09.12.09 Svensk politisk opposition vil udskyde Laval-lov

09. Dec. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Tre svenske politiske partier lægger pres på regeringen for at få den til at ændre et lovforslag, der skal imødekomme en afgørelse ved den tidligere EF-domstolen og en afgørelse i den svenske arbejdsret om udlændinges arbejdsforhold i den såkaldte Laval-sag. Regeringens forslag sidestiller udlændingenes kollektive aftaler med dem, der indgås i Sverige. Det sker på en måde, der efter den svenske fagbevægelses mening gør det vanskeligt at kræve overenskomst med de udenlandske firmaer.

Opfattelsen deles af de tre oppositionspartier Socialdemokratiet, Vänstern og Miljöpartiet, der overvejer at benytte sig af en ny mulighed for en opposition at udskyde en beslutning i Riksdagen i et år, hvis lovforslaget begrænser grundlæggende rettigheder.

Socialdemokraternes talsmand i arbejdsmarkedspolitik, Sven-Erik Österberg, siger til SVT Nyheter, at regeringen går længere med et indgreb, end den behøver efter EF-domstolens afgørelse. Han mener ligesom fagbevægelsen, at forslaget begrænser den svenske model med kollektive aftaler.

Forkvinde i svensk LO, Wanja Lundby-Wedin, er yderst tilfreds med de tre partiers holdning. Hun kalder på LO’s hjemmeside forslaget helt uacceptabelt og hæfter sig ved, at det kommer fra en regering, der forsvarer den svenske model for arbejdsmarkedet.

- Den model bygger på, at arbejdsmarkedet er reguleret, og at det hovedsagelig gøres gennem kollektive aftaler, siger Wanja Lundby-Wedin.

Aftalechef i LO, Per Bardh, finder, at det efter forslaget er meget svært at holde fast på kollektive aftaler med udenlandske virksomheder.

- Kollektive aftaler bliver i realiteten frivillige for udenlandske virksomheder, siger Per Bardh.

Også i gruppen af socialister og demokrater i Europa-Parlamentet, S&D, er der tilfredshed med, at de tre svenske partier forsøger at udskyde loven. Gruppens arbejdsmarkedsordfører, spanieren Alejandro Cercas, siger, at gruppen støtter den svenske fagbevægelse.

- Jeg synes personligt, at det er en god ide at udskyde lovgivningen et år, så der kommer en ordentlig debat, siger Alejandro Cercas.

Det tjekkiske medlem af S&D og tidligere faglig leder, Richard Falbr, advarer mod, at de europæiske højre-regeringer nu gemmer sig bag EF-domstolens afgørelse og forsøger at underminere fagbevægelserne og de grundlæggende rettigheder. S&D lægger op til en debat om leve- og arbejdsforholdene i EU, og de svenskenæstformand i S&D, Marita Ulvskog, er tilfreds med, at flere parlamenter i EU også tager emnet op. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.