Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-kommissionen foreslår mægling i konflikter – Danmark udenfor

20. Aug. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen kom i dag med sin ventede opfordring til, at EU-landene i stigende grad benytter sig af mægling i konflikter på tværs af grænser. Der er masser af penge og tid at spare, hvis virksomheder, ansatte, lejere og udlejede og familier benytter mæglingsinstanser i stedet for at gå til domstole.

EU vedtog i 2008 et direktiv om forskellige aspekter af mægling, der lægger op til retningslinjer for mæglingsinstanser og den proces, mægling kan gennemløbe. Der er samtidig udviklet et europæisk adfærdskodeks for mæglere. Direktivet skal være gennemført før den 21. maj næste år. Foreløbig har kun fire lande, Estland, Frankrig, Italien og Portugal gennemført reglerne.

Med den ny opfordring til at satse på mægling, lægger EU-kommissionen pres på landene for at få gang i processen. Kommissionen understreger, at mægling kan spare masser af penge, da ekstraudgifter til retssager ofte beløber sig til omkring 100.000 kr. og tager i gennemsnit mellem 331 og 446 dage.

Danmark er på grund af EU-forbeholdene ikke omfattet af reglerne. Kommissionen angiver dog, at Danmark hører til de lande, der har mæglingsinstitutioner på visse området. Det gælder inden for arbejdsarbejdsretten. Finland for forbrugerspørgsmål og Frankrig og Irland for familiesager.

Direktivet, det europæiske kodeks og også den nye opfordring understreger alle, at det er vigtigt, at der er tillid til mæglingsinstanser. Der må være tillid til, at mæglerne er upartiske og uafhængige. Reglerne tilskynder derfor til, at landene uddanner mæglere.

Sproglige problemer stiger, når konflikter skal løses på tværs af grænser. Det understreges derfor, at parterne er klar over det forløb, som en mæglingsproces gennemløber, go den rolle, de selv har.

EU-kommissær for de retlige anliggender, Vivianne Reding, sagde i forbindelse med offentliggørelsen af det ny papir, at mægling også kan få en betydning for overholdelsen af de grundlæggende rettigheder.

- Effektiv retsbeskyttelse er værnet ved EU-chartret om grundlæggende rettigheder. Borgerne og virksomhederne bør ikke afskæres fra deres rettigheder, bare fordi det er svært for dem at bruge retssystemet, eller fordi de ikke har råd til det, ikke kan vente, til deres sag kommer for, eller ikke kan klare bureaukratiet, sagde Vivianne Reding, der også er næstformand i Kommissionen.

Hun opfordrede EU-landene til hurtigt at gennemføre reglerne og anbefalede, at der også blev hyppigere mægling på nationalt plan.

- Som et minimum skal det gøres muligt at finde mindelige løsninger på tvister på tværs af landegrænserne. Men hvorfor stoppe der? Hvorfor ikke træffe de samme foranstaltninger på nationalt plan? I sidste ende er det jo borgere og virksomheder, samfund og økonomierne, og selve retssystemet, som det vil komme til gavn, sagde Vivianne Reding.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.