Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Konkurrence til dansk model

23. May. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den danske arbejdsmarkedsmodel fik tirsdag hård konkurrence fra en uventet kant. På den europæiske fagbevægelse EFS’s kongres i Sevilla sagde den spanske, socialistiske premierminister José Luis Rodriquez Zabatero, at den spanske model passede godt til den europæiske og var værd at stile mod.

- Vi har en model, der fungerer. Den spanske model passer fuldt ind i den sociale model for Europa, sagde José Zabatero.

Som han udlagde den spanske model, så var den imidlertid tæt på det, som er modellen for den danske. Zabatero fremhævede dialogen og aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Det var aftaler og også aftaler mellem parterne og regeringen, der skabte betydelig vækst i Spanien, skabte nye arbejdspladser og gjorde Spanien stærk i verden.

- Retfærdighed, solidaritet og beskyttelse af lønmodtagerne via social dialog. Vækst og modernisering på samme tid. Kombinationen af vækst og sociale rettigheder er den bedste vej til individuel fremgang og kollektiv succes, sagde premierministeren.

Han roste arbejdsgiverne for at have bidraget til den sociale dialog, og han roste EFS’s afgående formand, Candido Méndes Rodrigues, fra den tidligere spanske kommunistiske fagbevægelse, CCOO, for at have bidraget til den kollektive succes. Der var indgået over 20 aftaler mellem regeringen og parterne.

- Begge parter på arbejdsmarkedet har bidraget til udviklingen. Vi har opnået de bedste resultater gennem den sociale dialog. Succes – bedre fordeling af goder – den sociale dialog er forbedret. Dialog er til tiden erstattet af konfrontation, men den har altid tage udgangspunkt i fælles mål og ideer, sagde José Zabatero.

Spanien var således en succeshistorie og et land med en fremtid. Som var der tale om en valgtale fremhævede han, at Spanien var forrest med sociale reformer, der var skabt gennem kollektiv, social dialog.

Derigennem var der skabt arbejdspladser, usikre job var gjort til sikre, pensioner var forbedret, der var skabt større lighed og bedre forhold mellem familieliv og arbejdsliv.

- Vi har haft en bedre økonomisk udvikling end gennemsnittet i EU. Vi er nummer otte i verden. De seneste tre år er 40 pct. af de nye job skabt i Spanien, sagde Zabatero.

Den spanske model havde øget beskæftigelsen, så der nu var 20 millioner på arbejdsmarkedet. På tre år var seks procent flere kvinder kommet ud på arbejdsmarkedet. Men der var stadig uløste opgaver, og også her skulle den spanske model med social dialog bidrage.

- Vi skal kræve, at det er en effektiv model, der giver progressive resultater. Vor model er den bedste model til at styrke globaliseringen og samtidig skabe retfærdighed og lighed. Vi må sættes os kollektive mål for det kommende århundrede. Fremtiden skal være en fremtid for arbejdstagerne, for frie mænd og kvinder, der bestemmer over deres eget liv og har rettigheder. Faglige organisationer skal hjælpe dem med det – og her vil den spanske regering bidrage, sagde José Luis Zabatero.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.