Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Arbejdsmægling hyppigere brugt i EU-lande - men forskelle

26. Feb. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Arbejdskonflikter bliver hyppigere løst i EU-landene gennem alternativer til de juridiske retssale. Flere lande end tidligere forsøger sig med mægling, og de fører ofte til løsninger, så domstolene ikke bliver indblandet. Men det er stadig er flertal af EU-lande, der holder igen med at bruge alternativer til domstolene. Især landene i Østeuropa forsøger sig sjældent med nye veje, der hurtigere og billigere løser konflikter på arbejdsmarkedet.

Det europæiske institut for arbejdsmarkedsobservationer, EIRO, har analyseret udviklingen i den måde, arbejdskonflikter løses på. EIRO ser her på, hvor udbredt mægling, voldgift og egentlige arbejdsretsinstitutioner er på det europæiske arbejdsmarked. Og det er der stor forskel på.

I 16 lande benyttes alternativerne til domstolene kun i mindre omfang. Til de lande hører 10 af de lande, der senest er kommet ind i EU. Men også Finland, Belgien, Luxembourg og Holland er med i den gruppe.

Men 15 lande har gennem de seneste ti år taget initiativer til at opbygge alternativer til domstolene.

Malta og Cypern er de eneste nye EU-lande, der i rimelig grad eller hyppigt bruger alternativerne. Det samme gør ni andre lande heriblandt Danmark og Sverige med deres karakteristiske faglige systemer med arbejdsretsinstitutioner og også lande som Italien, Østrig, Spanien og Storbritannien.


Løser ofte konflikter på arbejdspladsen

EIRO når frem til, at det oftest er i sager med betydelige muligheder for fortolkninger, de alternative mekanismer til løsninger viser deres styrke. Spørgsmål om uberettigede fyringer, spørgsmål om ligestilling og lignende passer godt til at blive løst, hvor parter taler sammen eller en mægler kommer til – om det så er mægleren, der afgør tvisten, eller mægleren blot forsøger at få parterne til at snakke samme sprog.

Når det er drejer sig om rene lønspørgsmål, eller arbejdsgiveren ikke følger klare regler, går sager ofte til domstolene.

Observatoriet konkluderer, at lande, hvor mekanismerne til løsning af konflikter har gamle traditioner, ofte har succes med dem. En svensk undersøgelse viser, at 90 procent af de individuelle konflikter løses på arbejdspladsen gennem møder med tillidsfolk og ledelse.

Britiske, tyske og græske undersøgelser viser, at omkring halvdelen af sagerne bliver løst ved mægling, 23-31 procent trukket tilbage fra domstolene, og kun 18-29 procent behandlet ved domstolene.

I Polen, hvor alternativerne ikke er udbredt, blev der i 2008 indbragt 180.000 faglige sager for domstolene. Arbejdsmarkedets parter skønner, at der er omkring 12 sager om året, der bliver forligt ved mægling. EIRO finder, at både regeringen i Polen og arbejdsgiverne ikke ønsker alternativerne, og at befolkningen generelt ikke har tillid til alternativer til domstolene.


Alternativer er opdragende

EIRO finder, at en bred vifte af alternative mekanismer, der løser konflikterne på arbejdsmarkedet, er bedst. Det behøver ikke at være strengt juridiske modeller.

Det fremgår, at et velorganiseret arbejdsmarked har en hel stige af modeller, der begynder på arbejdspladsen og ender i retten.

Fordelen ved alternativerne er samtidig, at de hurtigere løser konflikterne. De koster ikke så meget, og de har samtidig en opdragende funktion, hvor en tredje, neutral part i en række tilfælde kan overbevise en part om, at der ikke er hold i den position, parten indtager. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.