Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Ros og ris til multinationales overenskomster – behov for tilpasninger

27. Aug. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De multinationale koncerner er ofte bedre organiserede og har bedre aftaler med de ansatte, end medarbejdere i de mindre, nationale firmaer. Men billedet er meget forskelligt fra land til land, og der er også tegn på, at mange koncerner forsøger at slippe billigere ved at undgå fagforeninger og overenskomster i nye afdelinger. I nogle tilfælde går de også efter at få billigere overenskomster ved at blive placeret i andre sektorer eller få mere individuelle aftaler med de enkelte ansatte eller gennem aftaler på virksomhederne. Omvendt indgår enkelte koncerner overenskomster på virksomhederne, der er bedre end de generelle aftaler i sektorer.

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene har kikket de multinationale selskaber efter i sømmene og set, hvordan virksomhederne og de kollektive aftaler udvikler sig. Billedet er meget sammensat og kompliceret, da der end ikke er enighed om, hvor mange multinationale koncerner der er, og hvor mange ansatte de har. FN-organisationen UNCTAD skønner, at der er 82 millioner ansatte i koncernerne over hele verden. ILO siger 95 millioner. Det europæiske institut skønner, at der er flere, men giver ikke noget konkret bud. Instituttet vil medtage selskaber, der er helt kontrolleret af de multinationale eller er franchise-selskaber, som det er uklart, om UNCTAD og ILO tæller med.

Det står dog klart, at de multinationales roller er vidt forskellig i de europæiske lande. I nogle stater sidder de på en stor del af produktionen især inden for industrien og tegner sig for en betydelig del af beskæftigelsen. Det gælder for eksempel i Ungarn, hvor det skønnes, at næsten hver anden i industrien arbejder i en multinational koncern.

Især i de nye medlemslande spiller de multinationale en større og større rolle. I Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Polen, Rumænien og Slovakiet skaber de væsentligt flere job, men det gør de også i Storbritannien, Italien og Finland. I Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Østrig og Ungarn skaber de lidt mere beskæftigelse, mens det går den anden vej i Belgien, Spanien, Luxembourg, Holland og Polen.


Investerer betydeligt i flere østlande

De multinationale selskaber fokuserer på enkelte lande, og her er lande i Østeuropa, der hurtigt åbnede for en generel liberalisering, klare eksempler. Udenlandske investeringer er strømmet til landene.

Tjekkiet, Ungarn og Estland og også Irland er især afhængige af de udenlandske investeringer. Over 60 procent af kapitaldannelsen i Tjekkiet og hele 80 procent i Ungarn bygger på udenlandske investeringer.


Dækning af kollektive aftaler

Storbritannien er kendt for at have få kollektive aftaler. Analysen omtaler en britisk oversigt, der siger, at dækningen generelt kun er på 23 procent i den private sektor. Men 32 procent af de ansatte i multinationale selskaber er dækket af aftaler. En anden undersøgelse siger 29 procent. Dermed ligger det rimelig fast, at de multinationale i Storbritannien hyppigere tegner overenskomster end andre virksomheder i landet.

Billedet er det samme i Bulgarien, Tjekkiet, Spanien, Irland, Letland, Malta, Holland, Sverige og Slovakiet.

I andre lande er der en generel overenskomstdækning eller ubetydelige forskelle, men i Litauen og Estland tegner de multinationale færre overenskomster end de nationale virksomheder generelt.


Novo Nordisk og VW skiller sig ud

I de fleste lande følger de multinationale selskaber de generelle overenskomster, der er på deres områder. Men der er en tendens til, at selskaber i nogle lande som Holland indgår særlige aftaler med de ansatte på virksomhederne.

Analysen peger på, at det hos de tyske VW-fabrikker giver aftaler, der er bedre end de generelle overenskomster. Også på VW-fabrikkerne i Portugal får de ansatte bedre forhold end generelt.

I Bulgarien, Rumænien og Slovakiet er aftalerne også ofte bedre med de multinationale end de generelle overenskomster. Det ses samtidig, at de europæiske selskaber indgår flere sektoraftaler end de amerikanske, der hyppigere foretrækker aftaler på virksomhedsplan.

Instituttet omtaler danske Novo Nordisk, der indgår selvstændige aftaler med fagforeningerne.


Undgår fagforeninger

I flere lande forsøger multinationale selskaber at komme ud af sektoraftaler. De melder sig ikke ind i den nationale arbejdsgiverforening eller melder sig ud, hvis de er blevet medlem. I Slovenien var det tidligere et krav til virksomheder, at de var medlem af en arbejdsgiverforening. Det krav er droppet, og selskaber melder sig ud og søger at undgå aftalerne, der fulgte med medlemskabet.

I Irland ville de uafhængige aviser ud af de nationale aftaler fra 2008, og nye afdelinger af Coca Cola og også andre multinationale har ikke fagforeninger og aftaler med dem. En irsk undersøgelse viser, at 61 selskaber, der havde aftaler med fagforeninger, åbnede nye afdelinger, hvor hver fjerde ikke anerkendte de faglige organisationer. Over 20 andre virksomheder anerkendte kun de faglige organisationer på nogle af de nye afdelinger.

Bankgruppen HSBC har oprettet et center på Malta, der er uden faglige organisationer.

I Italien søger svenske Ericsson at skifte sektor fra metalbranchen til tele-sektoren for at få billigere overenskomster.

Analysen konkluderer, at de kollektive systemer i en række tilfælde er robuste nok til at håndtere de nye multinationale på markederne, men at der også er behov for at udvikle nye nationale systemer og mekanismer for koordinering og forhandling, hvis de kollektive aftaler stadig skal være en afgørende del af arbejdsmarkederne i Europa. pmh 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.