Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Ny sag støtter Laval-forslag

01. Oct. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Mens faglige organisationer venter på den endelige dom i den såkaldte Laval-Vaxholmsag, har endnu en generaladvokat talt for, at virksomheder skal betale den løn, der er normal på området, når de udfører opgaver for det offentlige.

Generaladvokaten Yves Bot finder i en tysk sag, at delstaten Niedersachsen havde lov til at bryde med et byggefirma, der ikke fulgte regler om løn- og arbejdsforhold.

Den ny sag gælder et polsk firma, der vandt et arbejde med at opføre en fængselsbygning i den tyske delstat Niedersachsen. Da det senere viste sig, at firmaet betalte de ansatte væsentligt mindre, end andre bygningsarbejdere i området fik, opsagde myndighederne aftalen med det polske firma. Begrundelsen for bruddet med firmaet var, at det i kontrakten hed, at løn- og arbejdsforhold skulle følges. Der gælder således en generel regel i Niedersachsen, at firmaer, der vinder offentlige opgaver, skal følge løn- og arbejdsforhold. Firmaer forpligter sig til det i kontrakter.

Det polske firma bestred imidlertid, at det ikke var lovligt at have sådanne regler og gik til EF-domstolen. Firmaet fandt, at delstaten brød med de generelle bestemmelser om den fri bevægelighed i EU.

Generaladvokaten finder imidlertid, at der ikke er noget til hinder for, at en myndighed kræver, at firmaer betaler den overenskomstmæssige løn, når de udfører offentlige opgaver. Og sådanne krav strider ikke imod udbudsregler. Myndighederne har ret til at stille krav, der beskytter lønmodtagerne og hindrer social dumping. Det vil samtidig garantere, at ansatte på samme arbejdspladser får lige løn, så der ikke skelnes mellem udstationerede og hjemlige ansatte.

I svensk LO er næstformand Erland Olauson tilfreds med generaladvokatens synspunkter. Selv om det langt fra er givet, at EF-domstolen når til samme resultat i den endelige dom, så ligger der endnu et signal i retning af, at det er lovligt at kræve overenskomster overholdt.

- Vi hilser generaladvokatens udtalelse velkommen og forudsætter, at EF-domstolen tager hans ræsonnementer til sig. Som faglig organisation tror vi på, at generaladvokatens meninger får betydning i Laval-sagen, siger Erland Olauson.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.