Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Ny dom om konfliktretten på vej fra EF-domstolen

11. Mar. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den 3. april får EF-domstolen mulighed for at lægge en ny sten til sin praksis vedrørende problematikken med udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser. Den dag kommer afgørelsen i sagen om et polsk firma, der ikke ville betale tyske lønninger under et arbejde i delstaten Niedersachsen og dermed mistede et arbejde for delstaten..

Det er en tysk domstol, der har forelagt spørgsmålet om lønforhold for EF-domstolen. Den tyske domstol var i tvivl om reglerne.

I første omgang udtalte generaladvokat ved EF-domstolen Yves Bot sig om sagen. Og han var ikke i tvivl i det forslag til domstolens afgørelse, han kom med den 20. september sidste år: Delstaten Niedersachsen havde lov til at bryde med et byggefirma, der ikke fulgte regler om løn- og arbejdsforhold.

Nu bliver det EF-domstolen, der kommer med sin endelige dom over det, som Yves Bot i sit forslag kaldte at "afveje den frie udveksling af tjenesteydelser med de tvingende hensyn til beskyttelse af arbejdstagere og forebyggelse af social dumping".

Sagen begyndte, da et polsk firma vandt et arbejde med at opføre en fængselsbygning i den tyske delstat Niedersachsen. Da det senere viste sig, at firmaet betalte de ansatte væsentligt mindre, end andre bygningsarbejdere i området fik, opsagde myndighederne aftalen med det polske firma. Begrundelsen for bruddet med firmaet var, at det i kontrakten hed, at løn- og arbejdsforhold skulle følges. Der gælder således en generel regel i Niedersachsen, at firmaer, der vinder offentlige opgaver, skal følge løn- og arbejdsforhold i området. Firmaer forpligter sig til det i kontrakter, de indgår med myndighederne.

Det polske firma bestred imidlertid, at det var lovligt at have sådanne regler og gik til EF-domstolen. Firmaet fandt, at delstaten brød med de generelle bestemmelser om den fri bevægelighed i EU.

Generaladvokaten Yves Bot finder imidlertid, at der ikke er noget til hinder for, at en myndighed kræver, at firmaer betaler den overenskomstmæssige løn, når de udfører offentlige opgaver. Og sådanne krav strider ikke imod udbudsregler.

Myndighederne har efter hans opfattelse ret til at stille krav, der beskytter lønmodtagerne og hindrer social dumping. Det vil samtidig garantere, at ansatte på samme arbejdspladser får lige løn, så der ikke skelnes mellem udstationerede og hjemlige ansatte.

Dommen den 4. april kommer på et tidspunkt, hvor man hverken i Sverige, Danmark eller Bruxelles er færdige med at diskutere og analysere rækkevidden af EF-domstolens afgørelse i Vaxholm-Laval-sagen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.