Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Beskæftigelseskommissær Špidla i Folketingets Europa-Udvalg

21. Mar. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Kun halvanden time efter at EF-domstolen den 3. april afsiger endnu en dom af betydning for mindsteløn og faglige rettigheder mødes EU-kommissær Vladimír Špidla med medlemmerne af Folketingets Europa-Udvalg.

Ifølge oplysninger fra Europa-Udvalgets sekretariat har Europa-Kommissionens kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling Vladimír Špidla i forbindelse med sit besøg i Danmark udtrykt ønske om at mødes med Europaudvalget.

Det er aftalt at mødet finder sted torsdag den 3. april 2008 kl. 11.10-11.40 i værelse 1-009 i Folketingets lokaler på Christiansborg.

Det er ikke oplyst, om dette Europa-Udvalgsmøde er åbent for offentligheden.

Samme formiddag får EF-domstolen mulighed for at lægge en ny sten til sin praksis vedrørende problematikken med udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser. Den dag kommer afgørelsen i sagen om et polsk firma, der ikke ville betale tyske lønninger under et arbejde i delstaten Niedersachsen og dermed mistede et arbejde for delstaten.

Det er en tysk domstol, der har forelagt spørgsmålet om lønforhold for EF-domstolen. Den tyske domstol var i tvivl om reglerne.

I første omgang udtalte generaladvokat ved EF-domstolen Yves Bot sig om sagen. Og han var ikke i tvivl i det forslag til domstolens afgørelse, han kom med den 20. september sidste år: Delstaten Niedersachsen havde lov til at bryde med et byggefirma, der ikke fulgte regler om løn- og arbejdsforhold.

Nu bliver det EF-domstolen, der kommer med sin endelige dom over det, som Yves Bot i sit forslag kaldte at "afveje den frie udveksling af tjenesteydelser med de tvingende hensyn til beskyttelse af arbejdstagere og forebyggelse af social dumping".

Selv om der på forhånd ikke er aftalt nogen dagsorden med Vladimír Špidla, så kan dommen og hele diskussionen om faglige rettigheder og mindsteløn komme til at stå højt på dagsordenen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.